Enquire Search

Lunds kommuns fastighetsbolag får ut korrekta areor på rumsnivå enligt svensk standard BTA, BRA och NTA.