Enquire Search
SWG

Pressmeddelande Eskilstuna, 2 januari 2023

Addnode Group förvärvar FAST2 Affärssystem som blir en del av SWG

Addnode Group meddelar idag att de har förvärvat FAST2 Affärssystem AB (FAST2), en av Sveriges ledande leverantörer av affärssystem till fastighetsbolag. Bolaget förväntas omsätta cirka 80 miljoner kronor.

FAST2:s egenutvecklade affärssystem används av nio av de 13 största allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige. Systemet hanterar både teknisk och ekonomisk förvaltning. FAST2 bildades 1996, fyra av grundarna är fortfarande aktiva i bolaget och kontor finns för närvarande i Stockholm och Göteborg.

Service Works Global (SWG), ett dotterbolag till Addnode Group, omsätter cirka 240 miljoner kronor och har ett starkt erbjudande av egenutvecklade digitala lösningar för förvaltning och underhåll av fastigheter samt arbetsplats- och fastighetsservice. SWG och FAST2 får tillsammans mer än 400 kunder varav drygt 200 i Norden.

“Vi ser en ökad efterfrågan kring digitalisering och livscykelhantering av fastigheter. Förvärvet av FAST2 stärker och utökar vårt erbjudande. Tillsammans kan vi nu bredda marknaden och erbjuda en mer omfattande portfölj av mjukvaror och tjänster till allmännyttiga och privata bostadsbolag. Det gör att vi kommer ha än bättre förutsättningar att hjälpa våra kunder med smarta digitala lösningar för ett hållbart samhällsbygge. Vi ser goda möjligheter att utveckla våra relationer med befintliga kunder, liksom att nå nya kunder, tillsammans med FAST2”, säger Mats Broman, VD SWG Nordic AB.

FAST2 kommer att ingå Addnode Groups division Design Management, vara en del av SWG och ledas av Mats Broman, SWGs VD på den nordiska marknaden. Företagen konsolideras från och med 2 januari 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Broman, VD Service Works Global Nordic AB
Tel: +46 (0) 16 16 42 48
E-post: matsbroman@swg.com

Läs även: frågor och svar kring förvärvet

 

Om SWG
Service Works Global Nordic (SWG) är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice sedan 20 år med ett flertal kontor i Sverige. Vi erbjuder expertis och systemstöd för informationshantering under en fastighets hela livscykel som förbättrar kommunikation, effektiviserar processer och skapar förutsättningar för lönsam hållbarhet. Vi är en del av Service Works Global med kontor i Storbritannien, Canada, Australien och Mellan östern. SWG ägs till 100% av Addnode Group AB vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.swg.com/se

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och digitala tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en ledande global leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.

Vi är 2 300 medarbetare i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Australien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Japan, Kanada, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Serbien, Slovakien, USA och Österrike. 2021 uppgick nettoomsättningen till 4,1 miljarder SEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com: www.addnodegroup.com