Enquire Search
Uppdrag: DNB Eiendom. Effektivare areahantering med BIM-modeller

DNB Næringseiendom (DNB NE), en av Norges ledande kommersiella fastighetsägare, identifierade behovet att förbättra sin areahantering och effektivisera samarbetet i byggprojekt. De ville gå från traditionella ritningar med manuella rutiner kring areaberäkning till BIM-modeller. Detta för att kunna nyttja modellen som samarbetsverktyg och snabbare få tillgång till korrekta areauppgifter. De tar nu steget till att använda BIM i förvaltningsprocessen.

Erlend Kaland SimonsenDirektør Utvikling og digitalisering, DNB Næringseiendom AS säger:
-Med BIM-modeller får man ett korrekt nuläge och exakta areauppgifter. Tillsammans med SWG har vi utvecklat metoder för att kunna använda BIM-modeller både från pågående byggprojekt och genom digitalisering av befintliga byggnader. DNB Eiendom kan direkt generera och hantera exakta areauppgifter i BIM-modellerna, allt enligt norsk standard 3940. Dessa uppgifter kan sedan användas för att förse andra system, till exempel MS Dynamics 365, med korrekt data för fakturerings- och uthyrningsprocessen.

 

Effektivare areahantering med BIM-modeller hos DNB

Läs hela artikeln om hur DNB NE förbättrar areahantering med stöd av BIM-modeller här.

Bild: DNB NE