Enquire Search

Pressmeddelande: Eskilstuna 15 april 2024

Gary Watkins avgår som VD för Service Works Global. Mats Broman efterträder från 1 maj 2024

Addnode Group har idag meddelat att Gary Watkins, global VD för dess dotterbolag Service Works Global (SWG), har beslutat att avgå den 1 maj 2024 och ersätts då av Mats Broman, nuvarande ansvarig chef för SWG på den nordiska marknaden.

Gary grundade företaget för 30 år sedan och sedan det förvärvades av Addnode 2017 har Gary och hans team tredubblat företagets storlek. “Vi har planerat för Mats som efterträdare under en tid. Han kommer med stöd av Charlie Nordenstjerna, tillträdande Regional General Manager i Norden, samt det starka ledningsteamet, att säkerställa kontinuitet i företagets nästa tillväxtfas,” säger Gary Watkins.

Addnode Groups VD och SWGs styrelseordförande, Johan Andersson säger:”På Addnode Groups vägnar vill jag tacka Gary för hans otroliga prestationer genom åren. Sedan Addnodes förvärv av företaget 2017 har Gary och hans team fortsatt att växa till att bli ledare inom digitala lösningar för fastighetsförvaltning, både organiskt och genom förvärv. Gary har tillfört stort värde till anställda, kunder och aktieägare. Jag är övertygad om att Mats kommer att fortsätta denna resa och ta företaget till nästa nivå.”

Mats Broman säger: “Jag är hedrad över möjligheten att bygga vidare på det arv som Gary och vårt team har skapat genom åren, och jag ser fram emot att leda SWG in i framtiden. Vi är väl positionerade för att dra nytta av de betydande möjligheterna framåt genom att kombinera mjukvara och branschkunskap för att skapa hållbart värde för våra kunder.”

Mats Broman och Charlie Nordenstjerna

Till vänster: Mats Broman, nuvarande ansvarig chef för SWG på den nordiska marknaden och tillträdande VD för SWG på den globala marknaden. Till höger: Charlie Nordenstjerna, nuvarande Vice VD för SWG i Norden och tillträdande Regional General Manager för SWG på den nordiska marknaden. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Broman, chef för SWG på den nordiska marknaden
Tel: +46 (0) 16 16 42 48
E-post: matsbroman@swg.com

Om SWG
Service Works Global Nordic är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice sedan 20 år med ett flertal kontor i Sverige. Vi erbjuder expertis och systemstöd för informationshantering under en fastighets hela livscykel som förbättrar kommunikation, effektiviserar processer och skapar förutsättningar för lönsam hållbarhet. Vi är en del av Service Works Global med kontor i Storbritannien, Canada, Australien och Mellan östern. SWG ägs till 100% av Addnode Group AB vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.swg.com/se

Om Addnode Group
Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar kunskapsledande bolag som digitaliserar samhället. Vi är en ledande global leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion, produktdatainformation och fastighetsförvaltning. Vi stödjer även offentlig sektor med dokument- och ärendehanteringssystem. Genom att förvärva nya bolag och erbjuda våra dotterbolag en plattform att växa från, skapar vi uthållig värdetillväxt.

Addnode Group har 2 700 medarbetare och består av ett 20-tal bolag med geografisk närvaro i 19 länder och fyra världsdelar. 2023 uppgick nettoomsättningen till 7,4 miljarder SEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och ingår i segmentet Large Cap. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.