Enquire Search

Serviceworks Global Nordic har analyserat följande system/applikationer med avseende på den säkerhetsrisk som upptäckts gällande Java-komponenten Log4J:

  • Faciliate: använder inte Java och därigenom ej Log4J2 core
  • Asset+: använder ej Log4J2 core
  • Outdoor: använder inte Java och därigenom ej Log4J2 core
  • FM Access: använder ej Log4J2 core enligt utvecklaren Tessel Systems
  • Hyperdoc/Hyperdoc Online: använder ej Log4J2 core enligt utvecklaren Tessel Systems
  • Congeria: använder ej Log4J2 core enligt utvecklaren Adtollo
  • Interaxo: använder ej Log4J2 core enligt utvecklaren Tribia
  • Bimeye: använder ej Log4J2 core enligt utvecklaren Tribia

Mer information och beskrivning av risken här