Enquire Search
SWG uppfyller nu SKR:s KLASSA-krav

Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda information.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram verktyget KLASSA, för att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassning.
KLASSA ger även ett metodstöd för införande av Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS).

ISO standarden för IT säkerhet ISO 27001, som SWG använder som underlag för IT säkerhetspolicy, ligger även till grund för KLASSA vilket gör att SWG nu uppfyller kraven i KLASSA.