Enquire Search
Effektiva byggprojekt

SWG håller tillsammans med systerföretaget Tribia webbvisningar på temat effektiva byggprojekt – från projekt till förvaltning.

Visningarna fokuserar på hur fastighetsägare, arkitekter och rådgivande ingenjörer kan få till ett mer effektivt informationsflöde från byggprojekt till förvaltning. Detta har väckt mycket stort intresse och många frågor från alla parter.

De tre visningarna är uppdelade i projektgenomförande, insamling och överlämning till förvaltning samt kravställning BIM och innehåller bland annat

  • Hur du uppnår full överblick och kontroll över ärenden och förtydliganden.
  • Effektiv och spårbar kommunikation kring ärenden för ett smidigt samarbete.
  • Exempel på hur Service Works Globals mallar för insamling av dokumentation och metadata ser ut i Interaxo Project.
  • Hur processen med en strukturerad informationsinsamling går till i projektet.
  • Hur Interaxo BIM Data effektiviserar samarbetet kring informationshanteringen i BIM-projekt.
  • Hur mallar med beställarens leveransspecifikation sätts upp i Interaxo BIM Data.

Ta del av webbvisningarna här.