Enquire Search
Vi stöttar dina hållbarhetsinitiativ

Hållbarhet är ett aktuellt ämne och majoriteten av SWG:s uppdragsgivare har tydliga hållbarhetsmål som följer Agenda 2030. Det handlar bland annat om att bli klimatneutrala, halvera energianvändningen för fastigheter och se över materialanvändning, avfallshantering och transporter till och från byggen.

Genom smarta lösningar för Building Lifecycle Management (BLM) erbjuder SWG mjukvara och tjänster som hjälper fastighetsägare att hantera byggnadsinformation utifrån ett livscykelperspektiv, både i projekt och i de dagliga förvaltningsprocesserna.

Läs mer