Enquire Search
Webbvisning: Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt

Många fastighetsägare har behov att kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning.

Mängden information som hanteras i en informationsleverans från byggprojekt till förvaltning ökar kontinuerligt. En del av datat som skapas under projektering skall sedan användas även i förvaltningen. Hur datat struktureras är viktigt för att informationen ska hålla hög kvalitet och kunna nyttjas i de dagliga förvaltningsprocesserna i SWGs FM-system.

Vi berättar om hur vi kan stötta förvaltare att säkerställa att det material som framställs under projektering och produktion kan tas emot i förvaltningen.

Se den inspelade visningen här.