Enquire Search
Benefits of Self-Service for Facilities Managers by Service Works

Många fastighetsförvaltare hanterar ofta sin tekniska dokumentation för drift och underhåll i pappersformat i pärmar och arkiv. Dessutom finns inte sällan digitala dokument på CD-skivor, servrar och USB-stickor som kanske hamnat i någon medarbetares skrivbordslåda. Detta gör att det många gånger är svårt att få tag i rätt information för drift och förvaltning.

Samla in, strukturera och använda

Genom att samla in, digitalisera och strukturera all teknisk dokumentation för drift och underhåll kan den med hjälp systemstödet Interaxo göras tillgänglig i hela organisationen. Vi hjälper er att skanna in befintliga dokument från pärmar eller digitala filer och strukturera upp er tekniska dokumentation för drift och underhåll så att den är användbar i förvaltningsskedet.

 

Färdiga strukturer

Det finns färdiga strukturer och mallar som bygger på skriften ”Instruktioner för drift och underhåll”, en branschstandard utgiven av Svensk Byggtjänst. Vill ni hellre arbeta efter andra strukturer kan vi anpassa dem efter era behov. Vad är viktigt för er, BSAB, Co-Class eller kanske AFF-koder?

Vi kan även hjälpa till att sätta upp processer kring uppdatering av dokumentationen samt rutiner för inläggning av ny dokumentation som kommer digitalt från byggprojekt via projektnätverk.

Tillgänglig i FM Access och Faciliate

Interaxo är traditionellt sett ett projektnätverk för utbyte av dokumentation och hantering av kommunikation i byggprojekt, men nu finns även en modul som kan hantera fastighetsdokumentation i förvaltning. På så sätt kan du enkelt och kostnadseffektivt få tillgång till dokumenten direkt inne i FM Access och Faciliate via länkar till Interaxo.

Nyttor & vinster

  • Tillgång till drift- och underhållsinstruktioner direkt från FM Access och Faciliate.
  • Nå dokumentationen mobilt ute i fält.
  • Enkel ajourhållning.
  • Versionshantering av dokument
  • Spara tid och säkrar upp att du alltid arbetar med rätt dokument.

Fördelar med Interaxo

  • Snabb och enkel inläggning av stora mängder dokumentation.
  • Metadata på fil-nivå.
  • Möjlighet att använda traditionella mappstrukturer för åtkomst av dokumenten.
  • En extremt effektiv sökmotor som till och med hitta ord och beteckningar i pdf-dokument utan att orden eller beteckningarna är registrerade.

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Du kan även boka en demo här.
Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Fler branschartiklar