Enquire Search

Hur man hanterar  informationstillgångarna som skapas i såväl byggprocessen som i den löpande förvaltningen med ett livscykelperspektiv i fokus.