Enquire Search
Webbvisning digital tvilling

Med digitala tvillingar av fastigheter skapas bättre beslutsunderlag för drift och underhåll – med ökad hållbarhet och stora besparingar som följd.

– Det är bättre att jobba datadrivet med prediktivt underhåll än reaktivt eller förebyggande, säger Mats Broman, VD på SWG Nordic.

Genom att skapa digitala versioner av fastigheter och dess system, som till exempel hissar, rulltrappor och pumpar, och kontinuerligt mata dem med data från sensorer, skapas en digital tvilling. Genom att analysera denna data kan man optimera drift med avseende på energibesparing och hållbarhet.

Historiskt har fastigheters system underhållits med regelbundna, förutbestämda intervall, eller reaktivt, alltså när de väl gått sönder. Genom att koppla upp dessa system och samla in och analysera data från dem i en digital tvilling, kan de i stället underhållas prediktivt, alltså strax innan behovet uppstår.

– Här kan man spara på förbrukningsmaterial och arbetstid för teknikerna men också minska nedtiden för de tekniska systemen, säger Mats Broman.

Arbeta smartare med lösning från SWG

Genom rumssensorer kan man se hur ofta och av hur många personer som lokaler används. Då kan ventilation och temperatur, men också städningen, optimeras. Lokaler som sällan används kan städas med längre intervall – med besparingar som följd.

På sjukhus kan behållare med avfall själva larma när de måste tömmas, i stället för att personal regelbundet åker runt och tömmer dem. Här kan man minska antalet transporter.

– Det här är några tydliga exempel på hur man kan öka hållbarheten i driften av sina fastigheter, säger Mats Broman.

Vad är en digital tvilling och hur uppstår den? 

Vi har gjort ett flertal aktiviteter kring digitala tvillingar och vilken nytta man som fastighetsförvaltare kan få, ta del av dem här: