Enquire Search

Dags att se över era CAD/BIM-manualer och leveransspecifikationer

1 januari 2023 ersattes Bygghandlingar 90 med det digitala verket SIS Bygghandlingar.

SIS bygghandlingar innehåller, precis som sin föregångare Bygghandlingar 90 från 1992, anvisningar, checklistor, och regelverk för bygghandlingar men med uppdaterade standarder, mer anpassade för den digitala verkligheten vi lever i idag.

SIS Bygghandlingar har bl.a. uppdaterats för att bättre uppfylla kraven i Plan- och bygglagen och de nya byggreglerna via ett samarbete med Svenska institutet för standarder, Svensk elstandard samt Boverket.

Vad innebär förändringen?

Det innebär att ni som har kravställningsdokument för modell- och ritningsleveranser bör uppdatera dem för att de ska överensstämma med de senaste kraven enligt Svensk standard.

Kontakta oss för uppdatering

Vi stöttar er gärna med att uppdatera manualer/kravställningsdokument. Förändringar debiteras löpande enligt gällande prislista. Välkommen att kostnadsfritt kontakta Pål Janson tel 0706-03 48 13 för mer information och kostnadsuppskattning.

Har ditt företag inga kravställningsdokument?

Vi hjälper till att skapa leveransspecifikationer och sätta upp bra metodstöd som säkrar upp att information kring data, geometrier och dokumentation levereras och kan nyttjas i förvaltningsskedet. Tillsammans tar vi reda på vilka objekt och egenskaper som är intressanta ur ett förvaltningsperspektiv. Kontakta oss för diskussion.

Läs mer: Varför lanserar SWG en ny tjänst kring krav och validering?