Enquire Search

Nu finns en ny version av det grafiska verksamhetsstödet FM Access tillgänglig med ett flertal välkomna och smarta nyheter, bland annat:

  • Möjlighet att visa objektplacering i Gridvy och Snabbsökning. Gör det snabbare och lättare att hitta objektet man söker.
  • Rapportmallar: varje kund kan nu ha sina egna mallar med ikoner och företagsnamn. Mallar kan skapas för formaten Excel, Word och PDF.
  • Avancerade sökningar kan sparas och delas med andra användare. Gör att du snabbt hittar tillbaka till byggnaden eller objektet du arbetar med.
  • Möjlighet att sättas in en dynamisk skalstock i utskriftsmallar vilket gör att skalan blir åtkomlig.
  • Möjlighet att rotera en eller flera vektorer på ritning. Gör det enklare att uppnå exakta rotationsvinklar.
  • Och mycket mer.

Läs om alla nyheterna här 

Läs mer om FM Access