Enquire Search
Key FM Priorities 2017

Vi har ständigt fokus på att vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS. Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som har släppts i version 2021.4.

Generellt – standard typsnitt

Ett antal av våra fält i Faciliate med formatet RTF (Rich Text Format) har stöd för anpassning av typsnitt. Hittills har detta inte kunnat ändras till en valfri standard. En ny inställning på systemnivå gör nu detta möjligt.

Nyheter i Faciliate 2021.4

OBS! Kontakta Service Works Global för hjälp med att sätta er standard.

 

Generellt – genväg register Batchjobb

Till glädje för systemadministratörer finns nu en snabbare väg till registret med de batchjobb som körs i bakgrunden på Faciliate. Genvägen finner man under F-menyn.

Nyheter i Faciliate version 2021.4

 

Energi och media – återställa eller ta bort överförda mätaravläsningar

Vidareutveckling som gör att det nu går att återföra redan överförda mätaravläsningar. Funktionen finns i register Manuell mätaravläsning under formulärmeny Övrigt.

Nyheter i Faciliate version 2021.4

Notera att återförandet måste ske i omvänd kronologisk ordning om flera historiska avläsningar ska återföras.

Vid återförandet visas en dialogruta med berörda mätare och en serie frågor om vad som ska hända:

Nyheter i Faciliate version 2021.4

 

OBS! Kontakta er systemadministratör för att komplettera behörighetsnivå för att kunna använda funktionen.

 

Städ – utökad ”Avstämningsrapport”

Standardrapport i Excel-format emot städkontrakt som nu utökats med kolumner för visning av övriga kostnader och tilläggstjänster.

Exempel

Nyheter i Faciliate 2021.4

 

Städ – nya widgets

Två nya widgets har tagits fram för Städtillfällen. I bägge kan urval emot städtillfällen göras.

 • Lista – Städtillfälle
  Visar samma innehåll som listan i formuläret.

Exempel

Nyheter Faciliate 2021.4

 • Lista Städtillfällesomfattning
  Visar omfattning för städtillfällen, per byggnad plan rum.

Exempel

Nyheter Faciliate 2021.4

 

Städ – markera och ändra flera rader i underregister

Ny funktion för att hantera menyval kopplade till listor. Gör att det nu går att välja flera rader i ett underregister och därefter göra förändringar på de markerade raderna.

Stödet finns inom Städkontrakt och kan hantera funktioner för:

– Städas/Städas ej
– Lägga till ny städmetod

Exempel

Nyheter Faciliate 2021.4

 

Faciliate Viewer – nya ritningsfrågor

Nya ritningsfrågor har tillkommit som visar den sammanslagna omfattningen för alla poster synliga i listan som en legend. Detta gör att man enklare kan jobba med filter/urval och grafiskt se omfattningen.

 • Visa omfattning (alla i listan)
 • Visa städomfattning (alla i listan)

Exempel

Nyheter Faciliate 2021.4

OBS! Utvecklingen kräver att man har en integration emot FM Access. Kontakta Service Works Global gällande licens och aktivering av funktion.

 

Faciliate Viewer – visning ritningsfrågor

Som komplement till föregående nyhet kommer nu även möjligheten att visa/dölja ritningsfrågor. Anpassning kan göras individuellt per användare eller gemensamt. Det senare alternativet kräver behörighetsnivå som systemadministratör. Med ett enkelt högerklick på listrutan finns valmöjligheten:

Nyheter Faciliate 2021.4

Val leder till dialogruta där man kan styra innehållets visning samt sortering. Som standard visas alla detta för att inte riskera att missa frågor som löpande tillkommer i Faciliate.

Nyheter Faciliate 2021.4

OBS! Utvecklingen kräver att man har en integration emot FM Access. Kontakta Service Works Global gällande licens och aktivering av funktion.

 

Faciliate Viewer – zoomningsgrad symboler

Ny inställning “FM Access: använd fast storlek på symboler (opåverkad av zoomnivå)”. Effekten blir att symboler som visas på ritning inte växer obegränsat vid zoomning.

Exempel

Nyheter Faciliate 2021.4

 

OBS! Kontakta Service Works Global för hjälp med att sätta inställningen på systemnivå. I grunden krävs en licens för integrationen med FM Access.

 

Karta – startläge

Ny inställning “Startläge för kartviewern”. Vid användning, som kan göras på användarnivå, får kartviewern de förvalda värdena satta direkt då Faciliate startar.

Exemplet nedan visar inställningens default-värden

Nyheter Faciliate 2021.4

OBS! Kontakta Service Works Global beträffande licens för integrationen emot karttjänsten.

 

Karta – antal på nålar

Nu visas en siffra för antal på nålar i kartviewern.

 • Kartfrågan “Visa på karta” har stöd för nivåerna:
  • Förvaltningsobjekt/Fastighet: Antal byggnader
  • Mark: Antal markdelar
 • Övriga frågor: antal källor för respektive nål (antal AO, etcetera)

Exempel

Nyheter Faciliate 2021.4
OBS! Kontakta Service Works Global beträffande licens för integrationen emot karttjänsten.

 

Analys – mottagare av analysresultat via personroll

Ny funktion i Analys som gör att man kan adressera en eller flera personroller som e-postmottagare av analysresultat. Följden blir att utskick av e-post styrs via de personroller som finns uppsatta i systemet och de personer som innehar dessa vilket delvis tar bort administrationen av mottagare inom analys.

Exempel från formuläret Analys

Nyheter Faciliate 2021.4

OBS! Funktionen med analys är ett mycket kraftfullt verktyg i Faciliate men det även är relativt komplext att sätta upp varför kontakt/support via Service Works Global rekommenderas.

 

PDF: Nyheter version 2021.4

 

Läs även om

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)