Enquire Search

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra vårt grafiska verksamhetsstöd FM Access. Läs om de nyheter och förbättringar som släpps i version 4.4

 

Nya användarfunktioner

Tillgång till versionsfunktioner i Arkivutforskaren

De vanligaste versions-/utkastfunktionerna kan nu nås direkt i Arkivutforskaren under knappen Versionsinformation:

Nyheter FM Access 4.4

Användare med behörighet att hantera Utkast kan här skapa nytt utkast från aktuell version, Radera aktivt utkast eller publicera aktivt utkast.

 

Skapa Objekturval från markerade, länkade vektorer på ritning

Ett nytt menyval har lagts till högerklicksmenyn för markerade vektorer i Visa-läget, Lägg till urval:

Genom att välja en eller flera länkade vektorer på ritningen och sedan högerklicka på någon av vektorerna och välja Lägg till urval så läggs de länkade objekten till urvalet.

 

Välj (markera) objekt i gridlistan baserat på markerade vektorer på ritning

Användare kan markera en eller flera länkade vektorer i Visa-läget, högerklicka på någon av dem och välja Markera i gridlista. De länkade objekten i gridlistan kommer då att markeras i kolumnen längst till vänster i listan.

 

Utskriftsförbättringar

Utskriftsfunktionen har förbättrats för de fall där vektorbaserade PDF-filer har importerats till systemet. Tidigare medförde detta i många fall att utskrifterna blev bleka eftersom vektor-pdf hanterades på samma sätt som en rasterbaserad fil. Den nya funktionen använder den vektorbaserade pdf filen direkt vilket ger ett bra resultat samtidigt som det fortfarande kombineras med utskriftsmallar, makron mm. Den nya funktionen kommer i många fall även att innebära mindre filstorlek och snabbare generering av utskrifter.

 

Dokument/Foto vy i objektegenskaper

Ett visningsfönster för dokument eller foton kan nu öppnas från objektegenskapsfönstret:

Funktionen ger möjlighet att visa mer information om ett valt objekt utan att behöva ändra valt objekt i t.ex. trädvyn eller gridvyn.

 

Senast använda objekt för användaren

Ny funktion för att visa vilka objekt/dokument användaren senast varit inne på. Funktionen nås via ny knapp på “versionslisten”:

 

Knappar

  • Populärast – sorterar på vilka objekt som visats oftast
  • Endast dokument – visar endast dokumentposter
  • Filter – filtrerar listan på angett värde i kolumnen Objektnamn
  • Rensa – rensar angivet filtervärde
  • Gå till objekt – navigerar till det valda objektet i aktuellt perspektiv

 

Filterrad som alternativ för att definiera filter i Gridlistan

Ett alternativt sätt att skapa filter i gridlistan har tillkommit, en filterrad under kolumnetiketten. Funktionen aktiveras under Objektmenyn ovanför gridlistan:

 

Beroende på vilken fälttyp kolumnen i listan har så kan olika filterfunktioner användas:

Tal/datumfält:

Textfält:

Urvalsfält:

 

Nya administratörsfunktioner

Systembehörigheter ersätter systemroller

Hittills har tillgång till systemfunktioner enbart kontrollerats via systemroller. Det fanns enbart ett fåtal roller vilket innebar att det var svårt att finjustera behörighet till systemfunktioner. I denna version introduceras ett nytt koncept för systembehörigheter.

 

Färgpalett tillgänglig även för filterverktyg

Den avancerade färgväljaren är nu tillgänglig även för verktyg som används i filter, lagerfärger mm.

 

Inställningsbara färger för ”hover” funktionen på ritning

Systemadministratör kan ställa in olika färger för ”hover” funktionen. Länkade och olänkade vektorer på ritningen kan visas med olika färg för att användare enkelt ska se om något är länkat eller inte.

Länkad vektor:

Olänkad vektor:

 

 

Filter- och Dynamiska etiketturval

Systemadministratör kan nu skapa urval för presentationsfilter och dynamiska etiketter och tilldela urval till användare eller grupper. Detta gör att administratören kan styra vilka filter och/eller etiketter som olika användare har tillgång till i applikationen.

 

Exportera Systemloggar till Excel

Alla systemloggar kan nu exporteras till Excel från Administratörspanelen – Loggar.

 

Aktivitetslogg för objekt – utökad loggning av operationer

Operationer som numera loggas i Aktivitetsloggen är:

  • visat ritning,
  • skrivit ut ritning,
  • lagt till vektor, ändrat vektor, raderat vektor,
  • skapat Redigera- eller Redlinelager,
  • tilldelat eller tagit bort tilldelning av behörigheter för lokala lager

 

Ändringsspårning enbart i delträd

Ändringsspårning kan nu köras i valt delträd för att ge ett bättre resultat utifrån fastighetsstrukturen:

 

Funna ändringar redovisas nu med avvikande färg och föregående värde visas också i resultatlistan:

 

Läs mer om FM Access