Enquire Search

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra vårt grafiska verksamhetsstöd FM Access. Läs om de nyheter och förbättringar som släppts i version 4.3 som till exempel

  • drag and drop för insättning av ikoner på ritning
  • sökning i multipla delträd
  • anpassade rapporter
  • logg för objektaktivitet
  • hantering av hål i areor

Läs om alla nyheter och förbättringar här.