Enquire Search
FM Technology SWG at the Facilities Show

En ny version av det grafiska verksamhetsstödet FM Access är släppt med ett flertal välkomna och smarta nyheter, bland annat:

  • Automatiskt meddelande för alla användare om ny version första gången användaren loggar in i FMA.
  • Högkontrasttema Aria enligt WCAG 2.1 nivå A och AA standarden för tillgänglighet.
  • Ny tilläggsmodul för Ändringshantering med inbyggt arbetsflöde (tilläggsmodul som kräver separat licens).
  • Konverteringsfunktion av PDF-bilagor till ritningsformat.
  • Säkerhetslogg för användares inloggningar.
  • Ångra & Gör om funktioner i Redline och Redigera läge.
  • Konvertering av Rektangel till Polygon med bibehållna länkar.
  • Ikonkategorier, filtrera fram de ikoner som är aktuella för det användaren vill göra. Nytt sökkriterie ”Innehåller inte” för avancerade sökningar och filterdefinitioner mm.
  • Och mycket mer.

Läs om alla nyheterna här 

Läs mer om FM Access