Enquire Search

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra vårt grafiska verksamhetsstöd FM Access. Läs om några av de nyheter och förbättringar som släpps i version 4.8.

 

Användarrelaterade ändringar

Klarare visning av om användaren är i aktuell standardversion, utkast eller gammal version

En mer visuell färgmarkering har lagts till för att bättre indikera i vilket versionsläge användaren befinner sig.

 

Förbättrad viewer för bilagor med enkel markeringsfunktion

Viewer för bilagor är uppdaterad med funktioner för temporära markeringar (texter, frihandsritning mm).

 

Temporära markeringar

Användare kan nu lägga till markeringar “ovanpå” dokument som visas i viewern för bilagor.

För att lägga till en linjemarkering, använd Rita-funktionen:

För att lägga till en textmarkering, använd Text-funktionen:

 

Skriv ut eller spara markeringar

Markeringar kan skrivas ut eller sparas till den lokala enheten. Använd funktionerna “Skriv ut” eller “Ladda ner med markering” för att göra detta:

 

Sparade sökningar kan öppnas direkt från knappen “Avancerad sökning”

Sparade sökningar kan nu snabböppnas från sökknappen. Finns inga sparade sökningar som användaren har tillgång till är menyn tom:

Då användaren har tillgång till sparade sökningar visas dessa direkt i menyn:

Då en viss sökning väljs i menyn öppnas sökfönstret med sökning och resultat laddat automatiskt:

 

Mätningsgeometrier sparas samt kan skrivas ut

Mätningar sparas nu på ett separat privat Redlinelager som skapas då användaren använder mätningsfunktionen.

Standardinställningar för lagret kan ändras om så önskas, men specifik mätning kan inte ändras (fyllning, linje etc.)

Mätningarna kan sparas och delas med andra användare på samma sätt som vektorer på andra Redlinelager. De kan även skrivas ut.

Alla mätningar kan raderas i “Visa-läge” med knappen Radera mätning  eller genom att högerklicka på en specifik mätningsgeometri.

 

 

 

Ändringar för Ändringsärendehantering

Modul för hantering av Ändringsärenden

För att få tillgång till modulen krävs att Ändringsärendehantering är aktiverad i licensen samt att användaren har systembehörigheten Change Manager.

Modulen Ändringsärenden hittas nu under “modulknappen”:

Modulen ger Ändringshanteringsadministratör en bra överblick över öppna och stängda ärenden, möjlighet finns att filtrera på delträd, ärendestatus, vem som rapporterat mm. vid markering av ärende i listan så visas automatiskt det dokument som ärendet registrerats på i dokumentvyn längst ner.

 

Modulvy:

 

Tillgängliga delar:

  • Lista över ändringsärenden som finns i systemet, med möjligheter att filtrera fram önskade ärenden.
  • Dokumentmetadata (gäller det dokument som ärendet ligger på).
  • Lista med dokumentläge, här visas alla ställen dokumentet är länkat till i trädstrukturen.
  • Kommentarer och historik över statusändringar i arbetsflödet.
  • Dokumentvy.

 

Mobilapp

Skanningsfunktion för QR-koder

Ger användaren möjlighet att skanna de flesta av de QR-kod format som finns för att kunna öppna ett specifikt objekt i mobilappen.

 

 

 

“Dela länk” funktion som öppnar länken i mobilappen

Mobilappen stödjer “dela länk” (från emailnotifieringar som skickats från FM Access med funktionen Dela från objekt eller dokumentpost.

Då en sådan länk klickas kommer länken att öppnas i mobilappen istället för i webbläsare.

 

Assethantering

Asset+ sync

Version 4.8 stödjer Integration med Asset+ applikation, inkluderar Synkroniseringshanterare, schemalagd synkroniseringsfunktion och möjlighet att manuellt hantera konflikter.