Enquire Search
Nyheter i FM Access 4.5

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra vårt grafiska verksamhetsstöd FM Access. Läs om några av de nyheter och förbättringar som släpps i version 4.7:

 

Post-it funktion – rapporter och utskrift

Då Post-it notering skapas på ritningen så kan den innehålla text och bilder, dessa kan exporteras som en PDF-rapport. Enbart bilder som kan visas som en thumbnail kommer att ingå i rapporten. Bilagor som PDF, Word eller Text dokument kommer inte att hanteras.
Bilden nedan visar post-it med en bilagd bild:

 

 

Vid utskrift kan en rapport konfigureras som visar den beskrivning och bilder som bifogats:

 

 

Förhandsgranskning av utskrift – redigerbara textmakron

Administratör kan nu definiera “platshållare” för redigerbara texter i utskriftsmallen.
Värden för dessa “platshållare” kan sedan fyllas i av användare i förhandsgranskaläget före utskrift. De texter som anges är temporära och sparas inte då användaren lämnar förhandsgranskningen.

 

Multiredigering tillgänglig även i resultat från Avancerad sökning

Multiredigera kan nu användas genom att markera en eller flera poster i resultatlistan för Avancerad sök.

 

Mätfunktion på ritning

Nya mätningsfunktioner (längd, area, vinkel) finns nu tillgängliga på ritning i alla visningslägen. Mätningarna visas bara så länge ritningen är uppe i grafikfönstret:

 

 

Visa 2D-symboler för objekt under rum

Då objekt finns under rum i strukturen, och rummen finns länkade till polygon på ritning kan nu systemet konfigureras att visa symbol för underliggande objekt i rummet.

 

Batchutskriftinställning även för att använda filter

I Batchutskriftinställningar kan användaren nu även välja ett presentationsfilter som ska användas vid utskrift av de valda ritningarna. Funktionen fungerar givetvis enbart för ritningar som har länkade vektorer till objekt som innehåller värden giltiga för valt Filter:

 

Batchutskriftinställningar även från objekturvalsfönster

Batchutskriftinställningar kan nu öppnas även från objekturvalsfönster, samma funktion som från Gridlistan.

 

Ta bort aktivitetshändelser från Dashboard

Ny funktion för att radera aktiviteter som användaren inte längre vill se i aktivitetslistan.

 

Välj flera Utkast i utkastlistan för radering

Användare med systembehörighetenrollen “Advanced Archive manager” kan nu radera flera Utkast samtidigt i Versionshanteraren.