Enquire Search
Service Works FM and PPP Partnerships

Pressmeddelande 2018-12-03

Symetris affärsområde Facility management, som har ett starkt produkt- och tjänsteerbjudande för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice i Sverige går nu samman med systerbolaget Service Works Global (SWG).  Båda är en del av Addnode Group.

Genom gemensamma resurser kan uppdragsgivare förvänta sig ett ännu starkare och mer konkurrenskraftigt produkt- och serviceutbud. Detta skapar bland annat förutsättningar att möta fastighetsbranschens ökade krav kring digitalisering och automatiserade processer.

Samgåendet innebär bland annat:

  • Stärker rollen som Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice.
  • Från 50 till 120 medarbete innebär att vi mer än fördubblar vår kompetens när det gäller utveckling och rådgivning inom området Facility Management.
  • Säkerställer utveckling av nästa generations FM-system.
  • Förstärker den breda lokala förankringen inom områdena FM-system och grafisk visualisering liksom organisationens betydande BIM-kompetens.
  • Fortsatt nära samarbete med Symetri som även framgent är vårt center of excellence avseende BIM-frågor.
  • Symetris affärsområde för Facility Management bedriver sin verksamhet från 1 januari 2019 under namnet Service Works Global Nordic AB, ett helägt dotterbolag till Addnode Group, med Mats Broman som VD och ansvarig för den nordiska marknaden.

– Detta är en mycket positiv nyhet för våra kunder. Vi blir en del av en global organisation med många års erfarenhet kring utveckling av FM-lösningar. Kontaktvägar och lokationer kommer att vara samma efter samgåendet. Med vår fortsatta starka förankring på den nordiska marknaden kommer vi nu kunna erbjuda ett bredare och vassare systemstöd inom området Facility Management. Kombinationen av våra kompetenser inom olika områden och gemensamma erfarenhet kring utveckling av systemstöd ger oss den unika möjligheten att skapa nästa generations ledande FM-system, säger Mats Broman, affärsområdesansvarig för Symetri FM och blivande VD och ansvarig för Service Works Global Nordic AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Broman, affärsområdeschef Facility Management,  +46 768 25 76 40, matsbroman@swg.com

Se webbvisning: Symetri FM går samman med systerbolaget SWG

Läs Mats Bromans branschartikel: Symetri FM och Service Works Global går samman. Varför det?

Till startsidan

 

Om SWG
SWG designar, utvecklar, implementerar och erbjuder support för sin egen programvara till mer än 1000 kundplatser världen över. Deras två applikationer är QFM – avsedd för den traditionella facility managementmarknaden och P3rform, avsedd för att hantera drift, underhåll och service i offentlig/privata partnerskapskontrakt. Bolaget har ca 70 medarbetare, grundades i London och har idag verksamhet i Storbritannien, Australien, Kanada, Mellanöstern och nu även i Sverige. För mer information om SWG besök www.swg.com

Om Symetri
Symetri hjälper innovativa företag inom bygg, fastighet och tillverkande industri att optimera sina arbetsflöden, hantera sina fastighetsdata, förenkla datahanteringen och förbättra kvaliteten genom hela projektets livscykel.
Symetris affärsområde Facility Management erbjuder expertis och systemstöd till fastighetsförvaltare och FM-företag som förbättrar kommunikationen, effektiviserar processer och skapar förutsättningar för lönsam hållbarhet. Idag arbetar vi tillsammans med ca 200 fastighetsägare och verksamhetsansvariga som tillsammans förvaltar över 100 miljoner kvadratmeter på den nordiska marknaden. www.symetri.com

Om Addnode

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där vi har, eller kan ta, en ledande position. Vi är en Europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation samt en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig sektor.
Vi är 1 600 medarbetare i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Australien, Danmark, Finland, Indien, Kanada, Nederländerna, Norge, Serbien, Slovakien, Sydafrika, USA och Österrike. 2017 uppgick nettoomsättningen till 2 520 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.