Enquire Search

Att prioritera kvalitet och pålitlighet redan från start i ett ROT-projekt kan resultera i betydande kostnadsbesparingar och högre kvalitet.

Tillförlitliga ritningsunderlag och BIM-modeller är fundamentalt vid ombyggnationer och ROT-projekt för att undvika betydande komplikationer längs vägen. Felaktiga eller bristfälliga underlag, kan leda till flera utmaningar och risker för de involverade aktörerna inom projektet:

  • Vid felaktiga ritningsunderlag krävs antingen en omarbetning av arkitektens modell eller en omfattande tidsinvestering för att kontrollera och korrigera befintliga underlag.
  • Projektörernas (K, V, El) arbete påverkas direkt av kvaliteten på ritningsunderlagen. Felaktiga underlag resulterar i ökade fysiska besök på plats för att säkerställa korrekta mått och information, vilket leder till ökad tidsåtgång och användning av resurser.
  • Med inkorrekta underlag stöter hantverkarna på utmaningar i det dagliga arbetet. Det kan leda till förseningar, fel och oförutsedda ändringar som inte var planerade från början. Detta kan skapa svårigheter att hålla projektets tidsramar och resultera i extra kostnader.

Läs mer