Enquire Search

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility. När det gäller digitalisering inom fastighetsbranschen, vad skulle du säga är fastighetsföretagens största utmaningar just nu?

– Det skapas numera så otroligt mycket information när man bygger om och bygger nytt. Att förstå hur man ska använda denna är avgörande. Av den totala produktionskostnaden brukar 8-10 % läggas på projektering, medan nästan ingenting läggs på att definiera hur byggnader ska användas. Branschen måste inse att byggdata är en resurs som kan bidra till en effektivare förvaltning.

Vilken är den viktigaste fråga ni jobbar med just nu på SWG?

– Just nu fokuserar vi på hur fastighetsföretag kan börja arbeta utifrån ett livscykelperspektiv genom Building Lifecycle Management. Om branschens aktörer börjar tänka mer som tillverkningsindustrin, blir det lättare automatisera och effektivisera processerna. De måste bli bättre på att ställa krav, både som byggherrar och förvaltare. Här kan digitala BIM-modeller ge värdefull information. Vi arbetar också med att skapa spårbarhet på inbyggt material via GTIN-koder.

Varför är det viktigt att implementera digitalisering i företaget?

– Genom att kombinera data om den byggda miljön med realtidsdata kan vi skapa långsiktigt effektiva och hållbara byggnader. Som exempel kan nämnas beteendesensorer som är nyckeln till en ökad förståelse för hur byggnader och olika rum används. De hjälper förvaltare att mäta nyttjandegrad av till exempel kontorslokaler och undersökningsrum i sjukvården eller fördela om resurser i det befintliga fastighetsbeståndet i stället för att bygga nytt. Detta skapar också förutsättningar för fastighetsägarna att utveckla nya affärsmodeller vid uthyrning.

Om man som fastighetsföretag behöver hjälp med till exempel kravställning vad kan SWG erbjuda?

-Då kan vi hjälpa till att skapa leveransspecifikationer och sätta upp bra metodstöd som säkrar upp att information kring data, geometrier och dokumentation levereras och kan nyttjas i förvaltningsskedet. Tillsammans tar vi reda på vilka objekt och egenskaper som är intressanta ur ett förvaltningsperspektiv.

Därefter sätter vi upp mallar som definierar varifrån information ska hämtas och att entreprenören ska sätta egenskaper på de produkter som faktiskt köpts in i projektet, till exempel en dörr från Swedoor med specifika egenskaper.

Vi kan även se till att validera informationen och på så sätt säkra upp att alla de fält som man som förvaltare önskar få information om är ifyllda vid leverans.

Kan man se hur detta fungerar?

-Javisst, vi rekommenderar att man ser på våra kostnadsfria webbvisningar på temat Byggprojekt special. Där ser man se vilka nyttor man får när byggnadsinformation hanteras ur ett livscykelperspektiv (BLM) i både bygg- och förvaltningsprocessen. Se en eller alla:

Och om man vill veta mer än så?

–Då är du förstås alltid välkommen att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

Kontakta gärna någon av våra rådgivare eller Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com