Enquire Search
Nu förbättrar vi Outdoor

Nu blir det enklare att hitta objekt med specifika egenskaper i utomhusmiljön genom att urvalsfunktionen förbättras med filter. Välj kategorin du vill filtrera på och addera sedan ytterligare filter för att tratta ned sökträffen. Du kan till exempel

  • enkelt ta fram markdetaljer – bänkar, brunnar, träd etc – som du ändrat eller adderat den senaste veckan.
  • ta fram en lista på blomsterurnor med en viss diameter.
  • hitta träd med en viss riskklass och som ska fällas –> filtrera på ”riskklass=2”  alterantivt Träd med åtgärd=”fällning”.
  • ta fram buskageytor med bär –> filtrera på buskageytor med egenskapen ”bär” eller ”bärbuske”. Se exempel nedan

 

Läs mer: om produkten Outdoor och hur man får full koll på fastighetens utomhusmiljö.

Läs branschartikelnVad är nyttan med att få full koll på fastighetens utomhusmiljö.

Läs refcaset: Sollentunahem har bra underlag för upphandling av utomhusmiljön.

 

Exempel:

Outdoor filter