Enquire Search

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS. Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som  släppts i Faciliate version 2023.4.

 

Generellt

Inloggning via Key Cloak

Produkten KeyCloak är en integrerad del i Faciliate som möjliggör enkel inloggning (SSO) till Faciliate.
Via KeyCloak kan autentiseringen delegeras till exempelvis AD eller LDP.
OBS! Kontakta Service Works Global för mer info vad som krävs för att sätta upp denna funktion.

 

Koppling till databasen via meddelandekö (MQ)

Möjliggör att kunna separera klienten från databasen. Så att all uppkoppling till databasen sker via en meddelandekö(MQ)
OBS! Kontakta Service Works Global för mer info vad som krävs gällande program- och hårdvara för att sätta upp denna funktion.

 

Avtal och Garantier

Stöd för hantering av generation på avtal

Motsvarande funktion som finns för hyreskontrakt har nu tillkommit för avtal i modulen Avtal och Garantier. Från ett befintligt avtal kan man skapa nya generationer av detta. Ny generation skapas via Övrigt-menyn.

 

Nycklar

Hantering av påminnelsemejl

Man kan mer i detalj styra vad som skall ingå i mailet som skickas vid påminnelse för ej återlämnade nycklar

 

Energi & media

I rapporter som visar förbrukning för rullande 12 månaders förbrukning kunna avgöra att föregående månad är slutmånad.

Standardvärdet för rapporter och widget som visade förbrukning rullande-12 är att de utgick från innevarande månad + ytterligare 11 månader. Nu kan man välja föregående månad + ytterligare 11 månader.

 

Planerat underhåll

Nya fält för att kunna registrera tänkt energibesparing

Fält för att registrera tänkt energibesparing (per år) efter genomförd åtgärd. Dessa fält kan visas i formuläret för underhållsåtgärden.

OBS! Kontakta Service Works Global för att konfigurera dessa fält.

 

 

Tillsyn och skötsel

Hantering av åtgärdstext vid gruppförändring

Vid gruppförändringar av åtgärder för tillsyn och skötsel kan man avgöra hur åtgärdstexten skall hanteras. Om man skall ersätta eller komplettera den befintliga.

 

 

Förråd

Skapa upp ett nytt satellitförråd genom att utgå från ett befintligt förråds artiklar.

Om man önskar att priser i satellitförråd skall följa priserna i huvudförrådet, skapa då förrådsartiklar till satellitförrådet genom att utgå från en eller flera förrådsartiklar i huvudförrådet för att sedan välja funktionen under Övrigt-menyn.

 

 

Pocketlord

Planerat underhåll

Vid inventering gällande Planerat underhåll kan man ta med sig befintliga åtgärder. Vilka åtgärder som man ser i appen kan man själv avgöra via inställningar. Dessa åtgärder kan sedan uppdateras och hanteras

 

 

Film och dokument

På de platser i Pocketlord där man kunde lägga till bilder kan man nu också lägga till dokument och film. Välj knappen för Fil/Bild så visas en meny där bild, video eller fil kan väljas.

Läs även om

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)