Enquire Search

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS (fd Landlord). Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som har släppts i version 2021.2.

 

Generellt

Summering i grupphuvud

Funktionen med gruppering av fält i lista har förbättrats genom att vi nu har stöd för att visa summeringar direkt i grupphuvudet – tidigare skedde detta enbart i gruppfoten och krävde att man expanderade de grupperade sektionerna.

Exempel:

Finessen kommer man åt genom att i listan högerklicka på den kolumnrubrik man önskar beräkning i och väljer ”Visa summor i grupphuvud”. Valet går även att spara inom Arbetsytor.

 

Anteckningar stöd för RTF hela vägen ut

Det generella registret Anteckningar som ha koppling emot alla objekt inom Faciliate har sedan länge haft stöd för formaterad text (Rich Text Format, RTF) i dess fält för beskrivningstext. Även bilder och webblänkar går att lägga till. Ett tips är att använda bockrutan ”Påminnelse” vilket ger alternativet att skicka anteckningen via e-post, antingen en gång eller återkommande med intervall. Formateringen hänger numer med ut i de e-postmeddelanden som skickas.

Exempel:

 

Fastighetsdatabasen

”Livscykelhantering”

Ny utveckling för att fånga upp och aktivt kunna hantera uppgifter när objekt i Fastighetsdatabasen har förvärvats, avregistrerats eller uppdaterats.

Följande fält finns att designa ut på alla objekt i fastighetsdatabasen:

 

Inom register Person har roll ”Teknisk förvaltare” lagts till. Tillsammans med en ny behörighet ”Livscykelhantering” (under nivå Byggnad) utgör detta en grund till den roll/användare som är tänkt att bevaka och hantera de händelser som sker.

Person med denna roll kan sättas på Byggnad, Mark eller Anläggning.

 

Exempel – förvärvad byggnad:
Händelsen markeras som att den behöver hanteras av en teknisk förvaltare.

 

”Teknisk förvaltare” hanterar förändringen och markerar dess status via formulärmeny Övrigt:

 

Inom registret visas dess status:

 

Widget

För att sammanställa och visa händelser finns en ny widget ”Livscykelhantering” (Dashboard-meny > Lägg till… > Fastighetsdatabas >)

Möjligheter finns att sätta urval emot ”Teknisk förvaltare” samt övriga fält inom Fastighetsdatabasen.

Dubbelklick på rad ger valet att visa posten eller markera händelsen som hanterad enligt samma logik som formulärmenyns Övrigt-funktion inom register.
Fastighetsdatabasen – ”Livscykelhantering” – fortsättning…

 

Inställningar

Två nya systeminställningar finns med för att ytterligare stödja olika arbetssätt.

  • Markera “Livscykel, Händelse” som hanterad kräver att inloggad användare har en person markerad som teknisk förvaltare.
    Som standard kan man bara godkänna/hantera händelser om man som inloggad användare har rätt behörighet har roll ”Teknisk förvaltare”. Denna inställning stänger av kravet på rollen.
  • Tillåt ‘Markera “Livscykel, Händelse” som hanterad’ på alla underliggande nivåer om man är teknisk förvaltare på någon byggnad/anläggning/mark.
    Som standard kan man bara godkänna/hantera struktur från förvaltningsobjekt / fastighet och nedåt på de byggnader/mark/anläggningar som man är teknisk förvaltare på. Denna Inställning nedan stänger av denna begränsning.

OBS! Kontakta SWG för hjälp med formulärdesign och uppsättning av funktionen.

 

Arbetsorder

Avtal med ut i Pocketlord

Ny funktionalitet som medför att avtal inom modulen Avtal & garantier finns som fält och kan visas/anges via Pocketlord Arbetsorder. Även funktion med s.k. direktköp finns med i sammanhanget.

Efter att funktionen aktiverats tillkommer fält och möjlighet att slå på/av visning i lista:
(PrintScreen ur Pocketlord Arbetsorder)

 

OBS! Kontakta SWG för aktivering av funktion.

 

Generell felanmälan utökad styrning av egenskaper

Efter återkoppling från användare av ”Generell felanmälan” via QR-kod har vi gjort en vidareutveckling så att man numer kan sätta fler egenskaper direkt vid skapandet av arbetsorder. Funktionen hanteras genom en ny systeminställning ” Felanmälan -Standardvärden, ‘fasta’ att sätta på Arbetsorder/kundserviceenhet”.

Exempel:

OBS! ”Generell felanmälan” omfattas av en egen licens. Kontakta SWG för mer information.

 

Styrning avsändare av e-post

Nyhet som gör det möjligt att ha olika avsändaradresser på e-post som skickas ut från Faciliate utifrån egenskaper inom Arbetsorder. Till exempel Arbetsgrupp och/eller Arbetsstatus. Funktionen hanteras via en ny systeminställning ”Matris för att matcha e-postadress för Avsändare, per affärsobjekt och urval”.
Exempel:

 

Widget för Microfeedback

Finessen som gör det möjligt att återkoppla nöjdhet kring utförda arbetsorder har nu kompletterats med en widget ”Arbetsorder per feedback” som sammanställer resultaten.

Exempel:

Inom widgeten finns inställningar för visning (staplar, paj eller lista), tidsspann samt urval.

OBS! Kontakta SWG för hjälp med uppsättning. Funktionen kräver i grunden en fungerande Weblord.

 

Faciliate Viewer

Ritning med ut i Pocketlord

Vår ritningsviewer hänger numer med ut till apparna Pocketlord Arbetsorder och Pocketlord Tillsyn & skötsel. Utöver visningen av ritningen så finns även en funktion som gör att status på arbetsorder alternativt rad inom Rutintillfälle (rondering) visas med olika legendfärger.

Exempel (Printscreen ur Pocketlord via läsplatta):

OBS! Utvecklingen kräver att man har en integration emot FM Access. Kontakta SWG gällande licens och aktivering av funktion.

 

PDF: Nyheter Faciliate version 2021.2

 

Läs även om

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)