Enquire Search

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS (fd Landlord). Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som har släppts i version 2021.1.

Generellt

Visning av formulärmeny

Nytt val inom sektionen för hantering av fönster som gör det möjligt att visa/dölja innehåll i tre nivåer.

 • Auto-hide Ribbon: döljer formulärmeny samt flikar med Hem- respektive Dashboard-menyer.
 • Show tabs: visar flikar med Hem- respektive Dashboard-menyer.
 • Visa flikar och kommandon: Visar bägge alternativ ovan.

Nyheter i Faciliate 2021.1

Finessen kan säkert vara ett välkommet inslag för bland annat de som arbetar med små bildskärmar.

 

Dokument – Spara som…

En finess som skapat huvudbry för många användare har varit att kunna spara ut en fil som bifogats en post inom Faciliate. Numer kan man direkt från panelen Anteckningar/Dokument högerklicka och välja “Spara som…” vilket öppnar en dialog där man får välja plats att spara fil till.

 

Fastighetsdatabasen

Utökad areahantering

Vi har gått igenom hur areasummering sker inom Fastighetsdatabasen och gjort anpassningar för att förbättra och tydliggöra funktionen gentemot svensk standard (SS 21054:2020). En rad areatyper har tillkommit och för summeringen finns en förändring inom hanteringen av bostad och lokal.

Bilderna nedan illustrerar skillnaderna övergripande.
Före:

Efter:

Funktionen är som standard inte aktiv utan kräver en påslagning tillsammans med körning av ett skript som hanterar bostad/lokal och dess koppling emot rum.

OBS! Kontakta SWG för aktivering av funktion och mer information.

 

Fastighetsdatabasen/Installationsdatabasen

Skapa CAD-nycklar

Ny funktion som gör det möjligt att sätta CAD-nycklar på poster inom Fastighets- och Installationsdatabasen. Funktionen återfinns under formulärmeny Övrigt med tre valbara alternativ:

Funktionen finns inom dessa register: Installation, Byggnad, Plan, Rum, Bostad, Mark, Markdel, Objekt, Lokal, Förvaltningsobjekt samt Fastighet.
Samtliga har en individuell behörighet till menyalternativen.

 

Kontroll av uthyrning rum

Nytt alternativ i rumsregister “Kontrollera uthyrning för år…” för valda rum i listan. Menyvalet kräver behörighet att ändra på hyreskontrakt. Vid körning leds användaren genom ett antal steg.

Exempel:

1 Dialog visas där man väljer år att kontrollera.

2 Uthyrningsgraden för valda rum kontrolleras per månad (den första varje månad) och sammanställs till en total.

3 I resultatet visas sedan en kolumn för “Uthyrt totalt % av år” längst till höger. Vid behov finns även kolumner för respektive månad finns också att lägga till.

4 Dialogen kan sedan förbli öppen eller exporteras till MS Excel för vidare arbete.

 

Faciliate Viewer

FM ACCESS förbättrad viewer

Den inbyggda viewern för FM ACCESS har utökats med ett nytt visningsläge som gör att listan med innehåll i flikar Dokument, Arkiv och Rum kan visas och användas för navigering.

Exempel:

Funktionen aktiveras genom en inställning: ”Visa gridlista i inbäddade FM ACCESS ”. Gridlistan, om synlig, kommer alltid att uppdateras med avseende på objektet som Faciliate visar:

 • För plan visas planets egna innehåll
 • För rum visas det överliggande planets innehåll

Inställningen är tillgänglig för alla användare vilket gör att man individuellt kan välja om funktionen ska vara av- eller påslagen.

 

Karta

Integration emot karttjänst

Ny viewer för kartor som nyttjar tjänsten OpenStreetMap som bildkälla. Använder lat-long-information från Faciliate för att placera ut nålar på en karta. Viewern finns som en egen panel ”Karta” till höger i programfönstret.

Funktionen ger en rad möjligheter att utifrån kartfrågor i kombination med filter i listor visa innehåll:

En serie nya inställningar finns för att hantera funktionen:

OBS! Kontakta SWG för mer information kring licens och hjälp med uppsättning.

 

Rapporter

Spara parametrar

Delar av våra rapporter inom Faciliate har stöd för så kallande parametrar. Dessa finns med som en utökning av de urval som kan sättas för rapporter.

Exempel (ur Energi och media Förbrukningsrapport):

Numer kan parametrarna sparas i de fall där rapporterna sparats som egna.

 

Dashboard

Widget – Rutintillfällen

Widgeten för visning av Rutintillfällen har utökats med ett antal valbara kolumner som ger optionen att sortera/gruppera innehållet utifrån fastighetsinformation.

 

 

Knappen på Startsidan

Vi har äntligen aktiverat knappen ”Dashboards” på startsidan i Faciliate. Ett vänsterklick på knappen öppnar de dashboards som är satta att öppnas vid start av Faciliate. Med hjälp av ett högerklick når man ytterligare menyval.

 • Öppna
  Öppna alla som är satta att ”Visa vid start”.
  Via Personliga/Gemensamma når man alla skapade dashboards.
 • Ny dashboard
  Skapa ny dashboard från grunden.
 • Importera
  Hämta in en skapad dashboard via fil.

 

 

 

Fri layout

Nyhet inom denna version som innebär att man nu bättre kan anpassa storlek på widgets. Tidigare fungerade detta endast i höjd led men numer kan de även anpassas på bredden.

Exempel:

Funktionen når man enkelt vid skapandet av ny dashboard:

Notera att det inte går att omvandla en sedan tidigare skapad dashboard till att kunna nyttja fri layout.

PDF: Nyheter i Faciliate version 2021.1

Läs även om

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)

 

Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt
May 2024

Webbvisning: Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt

Säkerställ att informationsleveranser från byggprojekt levereras med hög kvalitet till den dagliga förvaltningen. Se inspelad visning.

Läs mer
Kalmar kommun investerar i nytt fastighetssystem med SWG som samarbetspartner
June 2024

Kalmar kommun investerar i nytt fastighetssystem

Väljer SWG som partner och Faciliate som fastighetssystem. Ska främja obrutna informationsflöden genom den byggda miljöns hela livscykel.

Läs mer
Nyheter i Faciliate
June 2024

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

Se ett urval av nyheter och funktioner i Faciliate 2024.2.

Läs mer