Enquire Search

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS (fd Landlord). Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som har släppts i version 2020.4.

Generellt

Villkorsstyrd formatering

Inom huvudlistan kan man nu sätta regler som styr format av enskilda fält eller hela dess rad baserat på värden. Funktionen kommer man åt genom att högerklicka på valfria kolumnrubriker i listan. Villkoren går att spara inom Arbetsytor. Om man sedan tidigare är bekant med Excel kommer man att känna denna finess.
Exempel:

 

Diskussion

En bred nyhet som gör att man kan lägga kommentar på poster i systemet. Dessa kan i sin tur besvaras vilket skapar en eller flera diskussionstrådar om en enskild post. Till exempel en arbetsorder, en installation eller ett kontrakt. Värt att notera är att det inte är ämnat att vara ett fullvärdigt kommunikationsprogram (typ chatt- eller e-post) utan mer fungera som ett enkelt sätt att kunna föra noteringar om enskilda poster och dela med andra användare inom systemet utan att behöva öppna/redigera/spara i fält direkt på respektive post.
En rad nyheter finns nu med relation till detta – se nedan.

Flik Diskussion
Inom denna kan ny diskussion läggas till. Val av nivå på följning (få avisering via ikon i formulärmeny). Knapp uppdatera hämtar in ny/ändrad info manuellt (sker annars med intervall/omladdning).

 

Exempel – diskussionstråd
Här visas kommentarer med användare, datum och tid för skapande. Symbolen med klocka gör det möjligt att följa alla eller enskilda diskussionstrådar.

 

Formulärmenyn – nytt menyval
En symbol i kombination med text visa när nya kommentarer inkommit.

 

Dialogruta för överblick
Klick på ikonen öppnar en fristående dialogruta. Nya kommentarer markeras med fet text. Här samlas kommentarer från trådar inom systemet. Genom ett höger klick på rad kan enskild post öppnas alternativt kan kommentar ges direkt från dialogrutan.

 

Inom fliken med diskussionstråd kan man dubbelklicka på en kommentar för att ändra en tidigare skapad. Den användare som initierat diskussionstråden kan även låsa den för ytterligare kommentarer via denna dialog.
Exempel:

 

Ändrade kommentarer visas med en liten notis-symbol och får en ny datum/tid-stämpel:

 

Under ytan finns en serie inställningar både för användare och systemadministratör för att kunna ange bland annat om funktionen ska vara aktiv samt vilka objekt som ska tillåtas att koppla diskussioner till. För att komma åt dessa filtrera i fält Modul på ”Notiser” bland inställningar.

 

Utöver dessa finns även en sektion med nya behörigheter som behöver adresseras gentemot behörighetsgrupper.
Kontakta gärna oss inom SWG för råd och guidning kring uppsättningen.

 

Anpassning av fönster till hjälplista

Sedan tidigare har det varit möjligt att som enskild användare anpassa de fönster som visas i de fält som har hjälplistor. Anpassningar med filter, sortering, gruppering samt vilka kolumner som ska vara med och dess ordning. Numer kan en systemadministratör spara detta gemensamt för alla användare.
Observera att om en användare har en egen anpassning sparad kommer den att överstyra den gemensamma.

 

Arbetsorder

Bevakning/Larm stöd för Arbetsytor och Genvägar

Listan som kan användas för att bevaka och hantera arbetsorder har nu utökats med möjligheten att spara Arbetsytor samt utifrån dessa skapa Genvägar.
Högst upp till höger i formuläret finns en ny knapp [Arbetsyta]:

       

 

Flerval av Kundserviceartiklar

En välkommen nyhet för er som arbetar med Kundserviceartiklar är att man nu kan lägga till flera artiklar på en gång i via en ny dialog inom arbetsorder. Öppnandet sker via en knapp – se exempel nedan. I dialogen listas alla artiklar för Kundserviceenheten (utom bokningsbara artiklar). Artiklarna man bockar i läggs till på arbetsordern, med angivet antal.

 

Planerat underhåll

Personligt standardurval vid simulering

Ny inställning tillagd i systemet på användarnivå som ger optionen att sätta upp ett personligt standardurval som tillämpas när man kör simulering inom modulen.

 

Transport

Stöd för debitering

Modulen har kompletterats med stöd för att kunna köra debiteringar emot transporter. En prislista finns i grunden för att kunna adressera priser. Dessa kan även sättas fritt per transport. Konteringar hanteras genom en utökning av den Översättningstabell som funnits i systemet sedan tidigare för andra moduler.

För att kunna köra fakturaexporter krävs som vanligt en anpassad utveckling – kontakta SWG vid behov.

Exempel:

 

Rapporter

Wizard för att skapa widget av mätartyp

Möjlighet att skapa widgets av typen mätare i rapportgeneratorn, och köra den från rapportcenter, menyn, eller lägga in i en dashboard.

De finns att välja under respektive objekt (till exempel Kund, Arbetsorder) som man gjort dem för i rapportcenter, menyn, under utskriftsknappen på formulären och som valbar widget i dashboard med det namn man gett dem.

Exempel:

Välj “Widget” som typ av rapport i rapportgeneratorn:

Konfigurera widgeten på sidan “Widget” i rapportgeneratorn:
Man kan välja på ett antal olika mätartyper och varianter på dessa, ställa in min-max område och skala från sämst till bäst.

 

Wizard för att skapa widget av mätartyp (fortsättning)

Färdig widget:

Vidare exempel ur variantfloran för inspiration:

 

PDF: Nyheter i Faciliate version 2020.4

 

Läs även om

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)

 

 

Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt
May 2024

Webbvisning: Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt

Säkerställ att informationsleveranser från byggprojekt levereras med hög kvalitet till den dagliga förvaltningen. Se inspelad visning.

Läs mer
Automatisera hyresadministrationen med Fast2
June 2024

Allt fler bostadsbolag automatiserar sina hyresprocesser med Fast2

Några av dem som redan satsat: Bostadsbolaget och Alingsåshem.

Läs mer