Enquire Search

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS (fd Landlord). Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som har släppts i version 2020.3.

Generellt

Globalt giltighetsdatum, startvärde

Funktionen Globalt giltighetsdatum har kompletterats med en inställning på användarnivå för att kunna ange startvärde när Faciliate startar.

OBS! Denna kräver att systeminställningen för Globalt giltighetsdatum är påslagen.

 

Högerklicksmeny för snabbhopp från undernivå

Du kan nu snabbhoppa via poster inom undernivåer direkt till relaterat innehåll. Tidigare var man tvungen att göra detta i flera steg via huvudnivån.
Exempel – till rum från lokal på hyreskontrakt:

 

Installationsdatabas

Skapa PU-åtgärder från fil med tillstånd och konsekvens

Till föregående version släpptes en nyhet som gör det möjligt att läsa in tillstånd- och konsekvens-bedömningar på installationer via en Excel-fil. Vi har nu tagit nästa steg och lagt till stödet för att skapa PU-åtgärder utifrån nya eller ändrade bedömningar.

En omfattande systeminställning måste finnas uppsatt med regler kring funktionen. Du finner den under Systemvård… > Inställningar…

OBS! Kontakta gärna SWG för hjälp med uppsättning.

 

Arbetsorder

Historik e-post

Ny flik till formulär för arbetsorder har kommit till. Innehållet visar samtliga e-postmeddelanden som skapats emot en enskild arbetsorder. På detta sätt får man enkelt en överblick utifrån skickade kvittenser samt arbetsorder som tagits vidare till utförare, arbetsgrupper eller leverantörer utan att behöva vara systemadministratör eller använda snabbhopp för att förflytta sig till separat register.
Exempel:

Dubbelklick på rad gör att meddelandet öppnas och eventuella bilagor kan visas eller sparas ned. OBS! Nyheten kräver anpassning av formulär. Kontakta SWG för hjälp med denna del.

 

Rimlighet datum vid avrapportering

Ny inställning som säkerställer att inte orimliga datum kan anges på tidrad i modulerna Arbetsorder samt Tid.

 

Hyra

Lägg till borttagen omfattning

Om man arbetar mycket med hyreskontrakt och inom dessa tar bort och lägger till omfattning kan denna nya funktion komma till användning. Omfattning som tas bort från ett kontrakt lagras och blir efter sparning tillgänglig att läggas till i annat kontrakt.
Funktionen finns som ett nytt menyval under formulärmenyns Övrigt > Lägg till nyligen borttagen omfattning. Notera att detta fungerar i redigeringsläge efter att en omfattning tagits bort från ett annat kontrakt som sparats. Endast omfattning giltig inom kontraktet kan läggas till.
Exempel:

En inställning finns för att kunna ställa in hur många omfattningar som ska sparas undan.

 

Konst

Underregister till Ekonomi

Formuläret Konstverk och dess underregister som finns på flik Ekonomi har utökats med två fält. Datum och Beskrivning. Tanken bakom detta är att på ett bättre sätt kunna använda denna del i formuläret och samla aktiviteter kring ett enskilt verk.
Exempel:

OBS! Nyheten med kräver anpassning av formulär. Kontakta SWG för hjälp med denna del.

 

Register Konstnär

Hjälpregistret Konstnär har kompletterats med ytterligare möjligheter:

  • Fält för Dödsdatum. Ger möjligheten att tillsammans med det sedan tidigare Födelseår kunna presentera Levnadsår.
  • Fält Kön har utökats med det valbara alternativet ”Intergender”. Ett begrepp som sträcker sig mellan eller bortom man eller kvinna.

Exempel:

OBS! Nyheten med datum kräver anpassning av formulär. Kontakta SWG för hjälp med denna del.

 

Huvudbild

Ny systeminställning som gör att bild som tas i samband med inventering via mobil appen (Pocketlord) läggs till i registret och markeras som huvudbild vilket ger dem direkt synlighet i bland annat rapporter. Inställningen har tre olika lägen vilket gör att funktionen bör kunna passa både de som vill komma igång med modulen samt mer erfarna nyttjare.

 

Rapporter

Tidsstyrning emot kalenderschema

Vidareutveckling av möjligheten att kunna styra när rapporter automatiskt ska publiceras från systemet. Sedan tidigare har man kunnat välja ett antal fasta lägen exempelvis den första i varje månad eller göra mer eller mindre avancerade manuella uppsättningar som även de baserats på någon form av tid- eller datumintervall. I denna version finns nu möjligheten att lägga in framtida datum fritt.
Exempel hämtat ur register Tidsstyrd Rapport:

 

Läs även om

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)

 

Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt
May 2024

Webbvisning: Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt

Säkerställ att informationsleveranser från byggprojekt levereras med hög kvalitet till den dagliga förvaltningen. Se inspelad visning.

Läs mer
Automatisera hyresadministrationen med Fast2
June 2024

Allt fler bostadsbolag automatiserar sina hyresprocesser med Fast2

Några av dem som redan satsat: Bostadsbolaget och Alingsåshem.

Läs mer