Enquire Search

Har ditt företag investerat i FM Access och digitaliserat befintliga och nya byggnader i ert fastighetsbestånd? Bra, just nu ökade värdet på er investering ytterligare. Nu släpps nämligen ännu en smart funktion i FM Access där man har möjlighet att hantera punktmoln och de bilder som skapas vid 3D-laserskanning direkt i systemet.

Med hjälp av de vita ciklarna navigerar man snabbt runt i byggnaden inuti punktmolnet och dess bilder.

Det fungerar som Google Street view fast inuti byggnader och hanteras i samma gränssnitt som du är van att arbeta i om du har FM Access eller Faciliate. Det är enkelt att förstå och hitta i bygganden för att till exempel utföra en arbetsuppgift eller skapa en så kallad Point of Interest på ett underhållsobjekt.

Det innebär att det aldrig varit enklare – eller sett så bra ut – att göra virtuella platsbesök i byggnader för att hitta underhållsobjekt, förvalta, förnya och dela med sig av all byggnadsinformation. Drifttekniker och förvaltare kan till exempel direkt via mobila enheter besöka en byggnad för att mäta ett mått eller läsa på en skylt och se vilken typ av elcentral som finns i ett visst ytrymme. Det är både miljövänligt och kostnadsbesparande.

Se hur det fungerar i filmen nedan:

Upplev byggnaden på ett helt nytt sätt direkt inne i FM Access. Lika enkelt som man navigerar i Google Street view, lika enkelt är det att vandra runt inuti en byggnad. 

Lär mer: Nyttan med punktmoln

Intresserad av att veta mer?

Hör av dig till någon av våra experter så berättar vi mer. Fråga oss gärna om nyttan med att 3D-laserskanna befintliga byggnader och hur man nyttjar informationen i förvaltningens dagliga processer.