Enquire Search
Property management software from Service Works Group

Hallå Mats Broman, nordenansvarig för SWGs experter på Efficient Facility, vilka är de största vinsterna med att hantera tillsyn och skötsel, egenkontroller och myndighetsbesiktningar i en sammanhängande digital process?

—Om vi utgår från fastighetsägarens ansvar så är det ju dennes plikt att se till att lagstadgade myndighetskrav och egenkontroller uppfylls, t ex lagen om skydd mot olyckor och miljöbalken. Fastighetsägaren genomför även tillsyn och skötsel på installationer och byggdelar för att bevara funktionen och värdet på fastigheten. Dessutom finns det behov av att löpande underhålla sin byggnad för att minimera driftstörningar för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Dessa processer utgör en stor andel av den totala driftskostnaden och genom att likrikta dessa har man goda möjligheter till ökad effektivitet.

Med hjälp SWGs IWMS-lösning Faciliate kan man få hela processen från registrering till planering och genomförande att hänga ihop och bli helt digital och mer effektiv.

Kan du nämna några saker som SWGs IWMS-lösning ger bra stöd för när det gäller tillsyn och skötsel, egenkontroller och myndighetsbesiktningar?

—Absolut. I Faciliate finns det bra verktyg för registrering, planering och genomförande och uppföljning.

Registrering kan antingen göras direkt i systemet, via inläsning från BIM-modeller eller via Excelfiler. Planering och resursallokering görs i planeringskalendern och genomförandet sker i lösningens handdatorer där man utöver checklistor för kontrollerna också har tillgång till information om objektet och dess egenskaper samt dokument t ex drift- och underhållsinstruktioner. Uppföljningen sker sedan via widgets och rapporter i systemet.

Oavsett om det man arbetar med tillsyn och skötsel, egenkontroller eller myndighetsbesiktningar så kan samma IT-verktyg användas men tillämpas på olika sätt.

Kan du ge ett exempel?

—Javisst. En fastighetsägare kan t ex hålla reda på allt ifrån enskilda installationer och byggdelar, som luftbehandlingsaggregat, hissar, tryckkärl och branddörrar, till samordnade ronderingar som t ex ”höstrond” där man inte kontrollerar varje komponent utan gör en översiktlig rond.

Genom att arbeta med handdatorer så kan man lätt registrera och hantera avvikelser liksom följa upp dem i en automatiserad process. Eftersom processen blir helt digital kan man arbeta mer effektivt, minska genomförandetiden och spara tid och pengar.

I SWGs IWMS-lösning är objekten som kontrolleras vid ronderingar, t ex en pump, direkt kopplad till modellen via lösningens objektsdatabas. Om man vid ronderingen kompletterar informationen med egenskaper på pumpen kommer den informationen att vara tillgängligt direkt i BIM-modellen. Nästa gång pumpen kontrolleras finns all informationen som uppdaterades vid föregående rondering tillgänglig. På så sätt kan man på ett enkelt sätt ajourhålla informationen om den byggda miljön i sina vardagliga processer.

Se gärna vår kostnadsfria webbvisning.

Om man är intresserad av att veta mer om vad SWG kan erbjuda för systemstöd för egenkontroller och myndighetsbesiktningar, vad gör man då?

—Jag tycker förstås att du börjar med att höra av dig till oss på SWG, så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Vi har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare som har gjort eller håller på att göra samma resa.

 

Kontakta gärna Mats Broman: 076-8257640 | matsbroman@swg.com

*IWMS står för Integrated Workplace Management Systems och är en digital plattform för service- och fastighetsverksamhet och som integrerar funktioner från flera olika system. Det innebär att företag kan optimera sina processer så de kan leverera den bästa tänkbara upplevelsen till sina kunder genom att förenkla deras affärsprocesser och automatisera flöden till allt ifrån att underteckna kontrakt och hantera sitt underhåll till att optimera lokalanvändningen och uppfylla företagens hållbarhetsmål.