Enquire Search

Nu finns en ny version av det grafiska verksamhetsstödet FM ACCESS tillgänglig med ett flertal välkomna nyheter, bland annat:

 • Möjlighet att visa video i grafikfönstret
 • Använda fältregler/validering vid registrering av objektmetadata
 • Flytta och skalanpassa bakgrundsritningar (raster)
 • Förbättrat import- och exportformat – enklare kopiering av data mellan två databaser i FM ACCESS.

Läs mer om respektive nyhet här

Nya funktionalitet i viewern för flersidiga bilagor och video

Med nya viewern kan bilagor presenteras bättre. Smartare navigering i flersidiga PDF-dokument och justerbar thumbnail-vy är några av förbättringarna.

Nu finns nu en videospelare som stödjer live streaming vid uppspelning av videofiler. Tänk på att pelaren inte konverterar videon på något sätt, så använd en rimlig upplösning på videofiler.

Bättre användarupplevelse när bilder som laddas upp som bilagor presenteras i en dynamiskt skalad vy, så att hela bilden alltid kan visas.

Väldigt stora bilder kan laddas upp som en ritning istället för som en bilaga, detta innebär snabbare laddning då bilden delas upp i mindre bitar som laddas efter behov.

 

Fäst objektegenskapsfönster

Aktivera fästikonen (PIN-nål) i pop-up fönstret för objektegenskaper så stannar fönstret i valt läge på skärmen.

 

Schemalagd publicering av utkast

Publiceras utkast på ett angivet datum. Datumet bestämts tidigare av skaparen av utkastet eller av administratören.

 

Mer lättlästa ikoner

För att förbättra läsbarheten på ikonerna har de uppdaterats så att de följer SWG:s grafiska profil. Det innebär att om du använder både FM ACCESS och Faciliate märker du att ikonerna i de olika systemen ser lika ut.

Inloggning via Single Sign On (SSO)

Single Sign On (SSO) stöds via ADFS, metoden stödjer även användarlogin utan lösenord om användaren är inloggad i den Windows-domän som används i ADFS-kopplingen (alla större webbläsare stödjer denna teknik).

 

Nya högerklickmenyer

Med högerklick kommer du snabbare åt funktionerna i Utkasthanteraren. Även i Importmodulen får man fram de funktioner som är tillgängliga med ett högerklick:

Nyheter i FM ACCESS

 

Excelrapport i ZIP-fil från batchutskrift. Nedladdad ZIP-fil från objekturval

När dokument laddas ner från objekturval, eller vid batchutskrift, innehåller ZIP-filen nu en rapport i .xls format. Rapporten kan ha upp till tre flikar (Ritning/Inget innehåll/Bilaga) och innehåller dessa kolumner:

 • objectId – objektID för nedladdat objekt
 • classId  klassID för nedladdat objekt
 • classLabel – klassetikett för nedladdat objekt
 • objectLabel – objektetikett för nedladdat objekt
 • contentId – ID för kompositritning
 • fileName – ursprungsnamn på filen som laddas ned i ZIP-filen
 • tafFileName – TAF-filnamn i ZIP-filen till motsvarande rasterfil
 • errormessage – felmeddelande om nedladdning misslyckas.

 

Förbättringar i Avancerad sökning

 • Nu kan specialtecken, inklusive mellanslag, användas (undantag är citattecken “)
 • Möjlighet att söka efter tomma fält, nytt kriterie “är tomt“.
 • Sökning i uppslagsfält kan nu använda både “inte i urval” och “urval“. Det gör det möjligt att söka efter multipla värden eller att exkludera multipla värden från sökningen.

Läs om alla nyheter i FM ACCESS 3.5

Läs mer om FM ACCESS

 

April 2019

Webbvisning: Mät och övervaka energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan för ditt fastighetsbestånd

Se ett effektivt IT-stöd för att mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk. Se inspelad visning.

Läs mer
Using CAFM to work smarter not harder in facilities management
Juli 2019

Vi söker teknisk skribent

SWG befinner sig i en stark tillväxtfas. Nu söker vi en teknisk skribent som brinner för teknik, dokumentation och språk. På riktigt.

Läs mer
PPP Performance management software private financier
Juni 2019

Möt oss på Fastighetsmässan Göteborg 4-5 september

Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Prata med oss om marknadens vassaste FM-system och grafiskt verksamhetsstöd liksom smarta tjänster för digitalisering och BIM.

Läs mer