Enquire Search

Vi märker en kraftig efterfrågan på våra lösningar för fastighetsförvaltare och FM-företag. Som ett led i denna mycket positiva utveckling har vi anställt ytterligare medarbetare med goda kunskaper kring Efficient Facility – hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Vi säger välkommen till:

 

Christoffer Åström stärker upp utvecklingsteamet kring vårt fastighetssystem Faciliate ytterligare. På så sätt får våra uppdragsgivare tillgång till fler smarta funktioner vid förvaltning av sina fastigheter. Christoffer kommer senast från Visiba Care där han har arbetat som både frontend- och fullstackutvecklare inom större projekt.

 

Vår nya projektledare Leila Axelsson kommer att stötta uppdragsgivare att effektivisera sina processer med stöd av fastighetssystemet Faciliate IWMS. Hon har tidigare erfarenhet som systemförvaltare och systemspecialist på Stockholms universitet där hon bland annat haft produktansvar för verksamhetens olika fastighetsstödssystem, inklusive drift- och underhållsansvar för Faciliate samt FM Access.

 

Vår nya Junior Product Owner Madeleine Forsman kommer att vara med och forma framtida produktutveckling i Faciliate IWMS så att våra uppdragsgivare får tillgång till en ännu bättre produkt vid förvaltning av sina fastigheter. Madeleine är examinerad Agile Project Manager med kunskaper inom affärsutveckling, projektmetoder, projektledning.

 

Vi stärker upp vårt utvecklingsteam ytterligare genom Henry Greijer. Hans huvudsakliga fokus är att vidareutveckla kärnfunktionaliteten i vårt fastighetssystem Faciliate IWMS. På så sätt får våra uppdragsgivare tillgång till ytterligare smarta funktioner vid förvaltning av sina fastigheter. Henry har över 20 års erfarenhet i IT-branschen och har tidigare arbetat i roller som systemutvecklare, konsult, testare, testledare, gruppchef, chef för kvalitetssäkring samt infrastruktursansvarig och kommer senast från Skolplus där han arbetade som webmaster.

Vår nya verksamhetskonsult Joacim Kuusk är det senaste tillskottet till Faciliate-teamet. Han kommer att stötta uppdragsgivare med utbildning, rådgivning och att effektivisera processer kopplade till IWMS-lösningen Faciliate. Joacim kommer närmast från Alten Sverige där han har arbetat med utveckling och interna system. Välkommen Joacim!

Staffan Allard stärker som projektledare upp vårt Fast2-team där han kommer att stötta uppdragsgivare att effektivisera sina processer med stöd av fastighetssystemet Fast2. Han kommer närmast från WH-group där han arbetade som kundansvarig samt projektledare med implementation och integrationer av affärssystemet VismaBusiness.

Rickard Selling förstärker vårt IT-team och kommer främst att arbeta med Intern IT och supportera datamiljön. Han kommer närmast från Sigtuna kommun där han arbetat som IT Infrastructure Engineer.

Elsa Wedebrand är en av åtta deltagare i Addnodes Executive Trainee Program, ett ettårigt talangprogram för att få in fler unga, välutbildade och kunniga talanger i SWG och resten av Addnode-koncernen. Elsa kommer bland annat arbeta med att förbättra marknadskommunikationen gentemot våra uppdragsgivare.

Vi välkomnar nu Pamela Darakji som är vårt senaste tillskott på ekonomiavdelningen. Hon har tidigare studerat ekonomi med inriktning management och digitalisering vid Mälardalens universitet, och har sedan dess jobbat med redovisning och byggt upp ett stort intresse för hur bolag förändras och utvecklas.

Beatriz Boström kommer att arbeta som Quality Assurance Lead där hennes huvudansvar blir att säkerställa god kvalitet på våra Faciliate-leveranser. Hon har en gedigen bakgrund inom kvalitetsledning och kommer närmast från Blocket där hon stöttat utvecklingsteamet med alla typer av kvalitetsfrågor.

Karin Åkerström kommer primärt stötta våra uppdragsgivare att effektivisera sina förvaltningsprocesser med stöd av Faciliate IWMS. Tidigare har hon arbetat på konsultbolaget TagsIT som systemansvarig för Fastighetssystemet Unit 4 Property Management (PM). Med erfarenhet av utveckling, integrationer, support och automatisering av processer.

 

Vi välkomnar nu Frida Pajala som är vår nya HR-koordinator som kommer fokusera på administration inom HR-området. Hon har tidigare arbetat som konsultchef med bemanning inom industrisektorn och vi ser fram emot att ha Frida som en del av vårt HR-team.

 

Ny medarbetare på SWG

Henrik Ahlström stärker upp vårt Faciliate-team och kommer stötta uppdragsgivare att effektivisera sina processer med stöd av fastighetssystemet Faciliate IWMS. Han kommer närmast från Aareon (Incit Xpand) och har seniora kunskaper inom projektledning, har arbetat i stora implementerings- och utvecklingsprojekt där han fördjupat sig i kundens processer och omvandlat dem till it-krav.

 

 

Anna Persson förstärker vår modell- och ritningstjänst, FM Services, där hon kommer att stötta våra uppdragsgivare att få full ordning och reda på all byggnadsinformation i det digitala arkivet liksom att hantera kravställningar och informationsleveranser från byggprojekt till förvaltning. Anna är utbildad Byggprojektör BIM på Yrgo i Göteborg och har gjort LIA-praktik (Lärande i arbete) hos SWG under året.

Vi stärker upp vårt FM Services team ytterligare med Johanna Wettersten som kommer att stötta våra uppdragsgivare att få full ordning och reda på all byggnadsinformation i det digitala arkivet liksom att hantera kravställningar och informationsleveranser från byggprojekt till förvaltning. Johanna är utbildad Byggprojektör BIM på Yrgo i Göteborg och har gjort LIA-praktik (Lärande i arbete) hos SWG under året.

Gustav Sundström är Product Owner för SWG:s framtida IoT-plattform. För uppdragsgivare innebär det bland annat att information från sensorer kan hämtas ut och tillgängliggöras i Faciliate och FM Access så att man får möjlighet att jobba mer datadrivet, förebygga underhåll och öka hållbarheten i sina fastigheter. Gustav kommer närmast från Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö där han arbetat som projektledare.

 

Välkommen Emilie Näslund

Emilie Näslund, vår nya BLM- och verksamhetskonsult, kommer att arbeta nära ihop med våra uppdragsgivare, från projektering och byggnation till drift & förvaltning. Målet är att stötta med effektivare informationsprocesser under en byggnads hela livscykel men även att förbättra metoder så att man kan använda all byggnadsinformation på ett optimalt sätt. Emelie kommer närmast från Detail Group Sweden AB där hon arbetat som handläggande Arkitekt SAR/MSA.

 

Ny hos SWG

Johnny Cedergren förstärker vårt utvecklingsteam där han kommer att arbeta med vidareutveckling av vårt fastighetssystem Faciliate IWMS. Johnny har lång erfarenhet av utveckling och kommer närmast från Sveriges MotorCyklister där han arbetat med IT-projekt i många olika former bl a integrationer och app-utveckling.

 

Vår nya Product Owner, Joseph Newman, kommer att vara med och forma framtida produktutveckling så att våra uppdragsgivare får ytterligare förbättrade möjligheter att utbyta information med byggbranschens aktörer och integrera informationen till förvaltningsskedet med hjälp av BIM och BLM.

 

SWGs nya Faciliate-konsult, Gisela Nylund

Gisela Nylund, vår nya projektledare/verksamhetskonsult, kommer att stötta våra uppdragsgivare att automatisera och effektivisera sina processer med stöd av fastighetssystemet Faciliate IWMS. Med sina dryga 20 år inom bygg- och fastighetsbranschen har hon gedigen erfarenhet av digitalisering och kvalitetsarbete liksom verksamhetsutveckling och projektledning, bland annat från Veidekke och Skanska.

 

Ny Faciliate-konsult, Josefin Augustin Nilsson

Vi stärker upp Faciliateteamet ytterligare med Josefin Augustin Nilsson. I rollen som projektledare/verksamhetskonsult kommer hon att stötta uppdragsgivare att effektivisera sina processer med stöd av Faciliate IWMS. Josefin är utbildad civilekonom och kommer närmast från Essity Hygiene and Health AB där hon arbetat med redovisning inom ekonomi.

 

Ny medarbetare hos SWG

Anne-Sofie Pärlemyr Sjösvärd, vår nya HR Manager kommer bland annat att arbeta med kompetensförsörjning och rekrytering liksom att driva HR- och personalfrågor i organisationen. Hon kommer närmast från Senior Material (Europe) AB.

 

Välkommen till SWG Rebecca Jungver

Rebecca Jungver, vår nya BIM- och verksamhetskonsult, kommer att arbeta nära våra uppdragsgivare från projektering och byggnation till drift & förvaltning. Målet är att stötta dem med effektivare informationsprocesser under en byggnads hela livscykel men även att förbättra metoder så att de kan använda all byggnadsinformation på ett optimalt sätt. Rebecca kommer närmast från Norconsult där hon arbetat som BIM-strateg och har mycket goda kunskaper inom projektering, utbildning samt driva förbättringsarbete och utveckla arbetsflöden inom BIM och BLM.

 

Vi förstärker vårt support- och IT-team och välkomnar Eddie Sågström ombord. Han kommer närmast från Högskolan Väst där han arbetat som system-/supporttekniker.

 

Ny medarbetare: Tapani Kronkvist

Tapani Kronkvist förstärker vårt support- och IT-team och kommer främst att arbeta med att supportera datamiljön. Tapani har drivit ett eget utvecklingsföretag i dataspelsbranschen och arbetat inom byggindustrin.

Vår nya Product Owner, Anders Forsmark, kommer att vara med och forma framtida produktutveckling så att våra uppdragsgivare får ytterligare förbättrade möjligheter att utbyta information med byggbranschens aktörer och integrera informationen till förvaltningsskedet med hjälp av BIM och BLM. Anders kommer närmast från Tribia där han arbetat som Product Owner för projektverktyget Bimeye.

 

Ny medarbetare på SWG

Victor Holmén förstärker vårt supportteam där han bland annat kommer att stötta uppdragsgivare med frågor kring våra system och tjänster. Han har tidigare erfarenheter inom kundservice och har drivit eget e-handelsföretag.

 

SWG Anna Ringsén

Anna Ringsén, vår nya BIM- och verksamhetskonsult, kommer att arbeta nära ihop med våra uppdragsgivare, från projektering och byggnation till drift & förvaltning. Målet är att stötta med effektivare informationsprocesser under en byggnads hela livscykel men även att med förbättrade metoder så att de kan använda all byggnadsinformation på ett optimalt sätt. Anna kommer närmast från har Tribia där hon arbetat som Product Owner och har mycket goda kunskaper inom rådgivning, uppsättning och utbildning i Bimeye.

 

Morgan Linnerfjärd, projektledare och verksamhetskonsult. Kommer att arbeta tätt ihop med våra uppdragsgivare i olika frågor kring Faciliate IWMS, bland annat med inriktning drift. Morgan har lång erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning och kommer närmast från Coor Service Management Volvo CE där han arbetat med byggprojektledning i både beställar- och utföranderollen.

 

Elvira Eklund Ramböl förstärker vår modell- och ritningstjänst FM Services. Där kommer hon att stötta våra uppdragsgivare att få full ordning och reda på all byggnadsinformation i det digitala arkivet liksom hantera kravställningar och informationsleveranser. Elvira är nyutbildad högskoleingenjör med inriktning på husbyggnad med erfarenhet av olika BIM-program.

 

Möt vår nya stjärna - Tobias Persson

Tobias Persson, vår nya projektledare/verksamhetskonsult kommer att kommer att arbeta tätt ihop med våra uppdragsgivare i olika frågor kring fastighetssystemet Faciliate IWMS. Han har gedigen erfarenhet av rollen efter många års arbete med verksamhetsutveckling, systemförvaltning och projektarbeten liksom stor erfarenhet av Faciliate IWMS från tidigare arbetsplats. Tobias kommer närmast från Region Sörmland där han arbetat som Verksamhetsutvecklare IT.

Ny medarbetare

Elinor Lorentzen, vår nya BIM- och verksamhetskonsult,  kommer att arbeta tätt ihop med våra uppdragsgivare, från projektering och byggnation till drift & förvaltning. Målet är att stötta uppdragsgivare att effektivisera sina informationsprocesser under en byggnads hela livscykel liksom att förbättra metoderna så att de kan använda all byggnadsinformation på ett optimalt sätt. Elinor kommer närmast från Zynka BIM där hon arbetat som BIM-samordnare och har mycket goda kunskaper inom rådgivning och framställning av kravställande dokumentation med avseende på BIM-processen.

Marcus Jerkeborg kommer att stötta våra uppdragsgivare att digitalisera sina befintliga fastighetsbestånd så att de får kontroll på sina utrymmen, kan hålla byggnadsinformation uppdaterad över tid och göra den mer tillgänglig i förvaltningsskedet. Marcus kommer närmast från Bisnode och Hovås Mätkonsult där han implementerat ett nytt affärsområde inom 3D-visualisering och BIM och har goda kunskaper inom rådgivning kring digitalisering av fastigheter.

Vår nya projektledare/verksamhetskonsult Erica Nyman kommer att stötta våra uppdragsgivare att effektivisera sina processer kring städ och transporter. Erica har lång erfarenhet av vårdnära städning från sitt tidigare arbete hos Region Västmanland liksom goda kunskaper inom affärslogistik bl a från Toyota Material Handling Manufacturing.

 

Vår tekniska skribent Åsa Bengtsson kommer att arbeta med att ta fram användarmanualer och beskrivningar av våra tekniska systemlösningar så att informationen blir lättillgänglig för våra uppdragsgivare. Åsa har lång erfarenhet som teknikinformatör och kommer närmast från Sigma Technology Information AB.

Pål Janson som kommer att stötta våra uppdragsgivare kring kravställning i projekt för att få leverans av förvaltningsinformation och dokument till förvaltning. Pål kommer närmast från Symetri AB och har lång erfarenhet av planering, hantering och samordning av BIM-data i byggprojekt.

Maria Lundebacke kommer att  stötta våra uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser på vår modell- och ritningstjänst FM Services. Maria kommer närmast från Västfastigheter där hon arbetat som CAD- och informationssamordnare på enheten Fastighetsinformation.

Rikard Andersson kommer att  stötta våra uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser på vår modell- och ritningstjänst FM Services. Rikard är nyutbildad högskoleingenjör med inriktning på husbyggnad och erfarenhet av olika BIM-program.

 

Med Carolines Anderssons breda kunskaper om arbetsplatsrelaterade tjänster, framförallt städ och Faciliate, kommer hon att stötta uppdragsgivare att optimera verksamheten när det gäller centrala och arbetsplatsrelaterade städtjänster. Caroline kommer närmast från Region Västmanland där hon arbetat som enhetschef för städ.

Vår ”nygamla” medarbetare Shahab Khalaj, som efter en tid hos Norconsult till vår glädje återvänt till vårt fastighetsteam, kommer att ansvara för att vidareutveckla vår modell- och ritningstjänst FM Services. Genom Shahabs mycket goda kunskaper om fastighetsförvaltares utmaningar kring datafångst, BIM och digitala informationsleveranser kommer uppdragsgivare att få bra stöd för dagens och framtidens utmaningar kring att samla in, strukturera och använda alla typer av byggnadsinformation.

Lena Westerman blir en del av vår starka supportteam. Där kommer hon att arbeta med att stötta uppdragsgivare i frågor kring systemstödet Faciliate som hon har många års erfarenhet och djupa kunskaper i. Lena kommer närmast från Västfastigheter.

Emma Höijer förstärker vårt fastighetsteam med kunskaper inom kart, GIS och mark. Hon kommer stötta våra uppdragsgivare med rådgivning och projektledning kring hur man gör information kring utomhusmiljön mer tillgänglig i förvaltningsskedet, så att man t ex enkelt kan få fram hur stor yta som skall snöröjas vid en viss fastighet.

Markus Hjalmarsson stöttar våra uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser på vår modell- och ritningstjänst FM Services. Markus är nyutbildad högskoleingenjör med inriktning på husbyggnad och ett examensarbete med inriktning på BIM.