Enquire Search

Vi märker en kraftig efterfrågan på våra lösningar för fastighetsförvaltare och FM-företag. Som ett led i denna mycket positiva utveckling har vi anställt ytterligare medarbetare med goda kunskaper kring Efficient Facility – hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Vi säger välkommen till:

Vi förstärker vårt support- och dokumentationsteam och välkomnar Robert Mattsson som kommer att arbeta med it-teknik och support. Robert har lång erfarenhet av IT-relaterade områden som helpdesk, support, server- och applikationsteknik, övervakning, monitorering och kommer närmast från HCL (Volvo IT).

 

Ny medarbetare

Elinor Lorentzen, vår nya BIM- och verksamhetskonsult,  kommer att arbeta tätt ihop med våra uppdragsgivare, från projektering och byggnation till drift & förvaltning. Målet är att stötta uppdragsgivare att effektivisera sina informationsprocesser under en byggnads hela livscykel liksom att förbättra metoderna så att de kan använda all byggnadsinformation på ett optimalt sätt. Elinor kommer närmast från Zynka BIM där hon arbetat som BIM-samordnare och har mycket goda kunskaper inom rådgivning och framställning av kravställande dokumentation med avseende på BIM-processen.

 

Marcus Jerkeborg kommer att stötta våra uppdragsgivare att digitalisera sina befintliga fastighetsbestånd så att de får kontroll på sina utrymmen, kan hålla byggnadsinformation uppdaterad över tid och göra den mer tillgänglig i förvaltningsskedet. Marcus kommer närmast från Bisnode och Hovås Mätkonsult där han implementerat ett nytt affärsområde inom 3D-visualisering och BIM och har goda kunskaper inom rådgivning kring digitalisering av fastigheter.

Vår nya projektledare/verksamhetskonsult Erica Nyman som kommer att stötta våra uppdragsgivare att effektivisera sina processer kring städ och transporter. Erica har lång erfarenhet av vårdnära städning från sitt tidigare arbete hos Region Västmanland liksom goda kunskaper inom affärslogistik bl a från Toyota Material Handling Manufacturing.

Vår BIM- och verksamhetskonsult Nima Poursadigh kommer att arbeta tätt ihop med våra uppdragsgivare, från projektering och byggnation till drift & förvaltning. Målet är att stötta uppdragsgivare att effektivisera sina informationsprocesser under en byggnads hela livscykel liksom att förbättra metoderna så att de kan  använda all byggnadsinformation på ett optimalt sätt. Nima har tidigare bl a arbetat som BIM-samordnare på Ramböll och har mycket goda kunskaper inom rådgivning, uppsättning och utbildning i Bimeye.

 

Vår tekniska skribent Åsa Bengtsson kommer att arbeta med att ta fram användarmanualer och beskrivningar av våra tekniska systemlösningar så att informationen blir lättillgänglig för våra uppdragsgivare. Åsa har lång erfarenhet som teknikinformatör och kommer närmast från Sigma Technology Information AB.

Pål Janson som kommer att stötta våra uppdragsgivare kring kravställning i projekt för att få leverans av förvaltningsinformation och dokument till förvaltning. Pål kommer närmast från Symetri AB och har lång erfarenhet av planering, hantering och samordning av BIM-data i byggprojekt.

Maria Lundebacke kommer att  stötta våra uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser på vår modell- och ritningstjänst FM Services. Maria kommer närmast från Västfastigheter där hon arbetat som CAD- och informationssamordnare på enheten Fastighetsinformation.

Rikard Andersson kommer att  stötta våra uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser på vår modell- och ritningstjänst FM Services. Rikard är nyutbildad högskoleingenjör med inriktning på husbyggnad och erfarenhet av olika BIM-program.

Helena Nordefors kommer att arbeta som ekonomi- och HR-chef på SWG Nordic. Helena har bred erfarenhet inom redovisning, löner, ekonomistyrning och HR-frågor, kommer närmast från Skanlog.

Med Carolines Anderssons breda kunskaper om arbetsplatsrelaterade tjänster, framförallt städ och Faciliate (tidigare Landlord), kommer hon att stötta uppdragsgivare att optimera verksamheten när det gäller centrala och arbetsplatsrelaterade städtjänster. Caroline kommer närmast från Region Västmanland där hon arbetat som enhetschef för städ.

 

 

 

 

 

 

Som verksamhetskonsult kommer Torkel Edvall att stötta  uppdragsgivare med rådgivning och projektledning kring teknisk förvaltning och energi & media vilket han har lång och bred erfarenhet av från tidigare anställningar bl a hos Vitec, WSP och FAST2 Affärssystem.

Vår ”nygamla” medarbetare Shahab Khalaj, som efter en tid hos Norconsult till vår glädje återvänt till vårt fastighetsteam, kommer att ansvara för att vidareutveckla vår modell- och ritningstjänst FM Services. Genom Shahabs mycket goda kunskaper om fastighetsförvaltares utmaningar kring datafångst, BIM och digitala informationsleveranser kommer uppdragsgivare att få bra stöd för dagens och framtidens utmaningar kring att samla in, strukturera och använda alla typer av byggnadsinformation.

Lena Westerman blir en del av vår starka supportteam. Där kommer hon att arbeta med att stötta uppdragsgivare i frågor kring systemstödet Faciliate (tidigare Landlord) som hon har många års erfarenhet och djupa kunskaper i. Lena kommer närmast från Västfastigheter.

Emma Höijer förstärker vårt fastighetsteam med kunskaper inom kart, GIS och mark. Hon kommer stötta våra uppdragsgivare med rådgivning och projektledning kring hur man gör information kring utomhusmiljön mer tillgänglig i förvaltningsskedet, så att man t ex enkelt kan få fram hur stor yta som skall snöröjas vid en viss fastighet.

Markus Hjalmarsson stöttar våra uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser på vår modell- och ritningstjänst FM Services. Markus är nyutbildad högskoleingenjör med inriktning på husbyggnad och ett examensarbete med inriktning på BIM.

George Manoufar stöttar uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser, dels på vår modell- och ritningstjänst FM Services, dels på plats hos uppdragsgivaren. George har stor erfarenhet av  Faciliate (tidigare Landlord) och hur man kravställer och kontrollerar digitala leveranser i ny- och ombyggnadsprojekt. Han kommer närmast från Landstinget Sörmland. 

March 2021

Webbvisning: Visualisering effektiviserar uthyrningsprocessen

Med visualisering kan man avsevärt korta ner er uthyrningsprocess, minska administrationen och eventuellt helt komma ifrån det fysiska mötet vid visning av lägenheter. Webbvisning 23 april.

Läs mer
March 2021

SWG Inspirations- & Användardag Online 2021

REGISTRERINGEN ÄR ÖPPEN! Vi har nöjet att bjuda in dig och dina medarbetare till SWG Inspirations- & Användardag den 19 maj 2021. Denna gång en fullmatad digital heldag med lajv-sändning från Studio Grand.

Läs mer
Nyheter i FM ACCESS 4.2
March 2021

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

En ny version av Faciliate är släppt. Läs om några av de nyheter och funktioner som finns i version 2021.1

Läs mer