Enquire Search

Vi märker en kraftig efterfrågan på våra lösningar för fastighetsförvaltare och FM-företag. Som ett led i denna mycket positiva utveckling har vi anställt ytterligare medarbetare med goda kunskaper kring Efficient Facility – hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Vi säger välkommen till:

Pål Janson som kommer att stötta våra uppdragsgivare kring kravställning i projekt för att få leverans av förvaltningsinformation och dokument till förvaltning. Pål kommer närmast från Symetri AB och har lång erfarenhet av planering, hantering och samordning av BIM-data i byggprojekt.

Maria Lundebacke kommer att  stötta våra uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser på vår modell- och ritningstjänst FM Services. Maria kommer närmast från Västfastigheter där hon arbetat som CAD- och informationssamordnare på enheten Fastighetsinformation.

Rikard Andersson kommer att  stötta våra uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser på vår modell- och ritningstjänst FM Services. Rikard är nyutbildad högskoleingenjör med inriktning på husbyggnad och erfarenhet av olika BIM-program.

Helena Nordefors kommer att arbeta som ekonomi- och HR-chef på SWG Nordic. Helena har bred erfarenhet inom redovisning, löner, ekonomistyrning och HR-frågor, kommer närmast från Skanlog.

Med Carolines Anderssons breda kunskaper om arbetsplatsrelaterade tjänster, framförallt städ och Faciliate (tidigare Landlord), kommer hon att stötta uppdragsgivare att optimera verksamheten när det gäller centrala och arbetsplatsrelaterade städtjänster. Caroline kommer närmast från Region Västmanland där hon arbetat som enhetschef för städ.

 

 

 

 

 

 

Som verksamhetskonsult kommer Torkel Edvall att stötta  uppdragsgivare med rådgivning och projektledning kring teknisk förvaltning och energi & media vilket han har lång och bred erfarenhet av från tidigare anställningar bl a hos Vitec, WSP och FAST2 Affärssystem.

Vår ”nygamla” medarbetare Shahab Khalaj, som efter en tid hos Norconsult till vår glädje återvänt till vårt fastighetsteam, kommer att ansvara för att vidareutveckla vår modell- och ritningstjänst FM Services. Genom Shahabs mycket goda kunskaper om fastighetsförvaltares utmaningar kring datafångst, BIM och digitala informationsleveranser kommer uppdragsgivare att få bra stöd för dagens och framtidens utmaningar kring att samla in, strukturera och använda alla typer av byggnadsinformation.

Lena Westerman blir en del av vår starka supportteam. Där kommer hon att arbeta med att stötta uppdragsgivare i frågor kring systemstödet Faciliate (tidigare Landlord) som hon har många års erfarenhet och djupa kunskaper i. Lena kommer närmast från Västfastigheter.

Emma Höijer förstärker vårt fastighetsteam med kunskaper inom kart, GIS och mark. Hon kommer stötta våra uppdragsgivare med rådgivning och projektledning kring hur man gör information kring utomhusmiljön mer tillgänglig i förvaltningsskedet, så att man t ex enkelt kan få fram hur stor yta som skall snöröjas vid en viss fastighet.

Fredrik Ohlsson kommer att arbeta med utveckling av SWGs systemstöd för avancerad hantering av utomhusobjekt och markinformation så att man som fastighetsägare kan få ordning och reda på sin utomhusdokumentation.

Markus Hjalmarsson stöttar våra uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser på vår modell- och ritningstjänst FM Services. Markus är nyutbildad högskoleingenjör med inriktning på husbyggnad och ett examensarbete med inriktning på BIM.

George Manoufar stöttar uppdragsgivare kring kravställning och informationsleveranser, dels på vår modell- och ritningstjänst FM Services, dels på plats hos uppdragsgivaren. George har stor erfarenhet av  Faciliate (tidigare Landlord) och hur man kravställer och kontrollerar digitala leveranser i ny- och ombyggnadsprojekt. Han kommer närmast från Landstinget Sörmland.