Enquire Search
Benefits of Self-Service for Facilities Managers by Service Works

Många fastighetsförvaltare hanterar ofta sin tekniska dokumentation för drift och underhåll i pappersformat i pärmar och arkiv. Dessutom finns inte sällan digitala dokument på CD-skivor, servrar och USB-stickor som kanske hamnat i någon medarbetares skrivbordslåda. Detta gör att det många gånger är svårt att få tag i rätt information för drift och förvaltning.

Samla in, strukturera och använda

Genom att samla in, digitalisera och strukturera all teknisk dokumentation för drift och underhåll kan den med hjälp systemstödet Interaxo göras tillgänglig i hela organisationen direkt från FM Access och Faciliate. Vi hjälper er att skanna in befintliga dokument från pärmar eller digitala filer och strukturera upp er tekniska dokumentation för drift och underhåll så att den är användbar i förvaltningsskedet.

Läs hela artikeln här