Enquire Search
Kartintegration till Faciliate

Nu lanseras en kartintegration till Faciliate. En enkel och snygg grafisk lösning som innehåller ett flertal operativa verktyg som med hjälp av nålar på en digital karta kan visa vart olika typer av förvaltningsinformation för en byggnad befinner sig. All information hämtas från Faciliate IWMS. Webbvisningar hålls 5 och 11 mars.

Så här säger Mats Broman, VD för SWG Nordic:
-Det finns en stor efterfrågan bland våra kunder att enkelt kunna visualisera vart olika saker i en byggnad eller i ett byggnadskomplex (exempelvis ett sjukhusområde) befinner sig geografiskt. Ur ett arbetsledarperspektiv kan man till exempel ha behov av att veta vart de felanmälningar man planerar att åtgärda närmast veckan geografiskt befinner sig, så man kan planera en bra rutt inför genomförandet.

I kartintegrationen arbetar man med olika frågeställningar där data från Faciliate presenteras grafisk på en karta.

Kartinintegration i FaciliateOm man exempelvis frågar “Vart befinner sig våra ej godkända besiktningar” så visas alla byggnader som uppfyller kriteriet och deras placering geografiskt på kartan. Då kan man snabbt få överblick över vilka byggnader med högprioriterade arbetsorder befinner sig vilket gör det enklare att prioritera och planera arbetet. Vid upphandling av takbyten kan man till exempel ställa frågan “Vilka byggnader planerar vi att byta tak på” och med utgångspunkt från data i Faciliate presenteras dessa på kartan.

Ytterligare exempel på frågeställningar

  • Visa alla byggnader där en viss verksamhet sker inom ett geografiskt område, till exempel samtliga skolor i en viss region.
  • Visa alla aktuella arbetsorder i byggnadskomplexet X.
  • Visa alla hyreskontrakt som ska omförhandlas i en specifik byggnad inom en viss tidsperiod.

Webbvisningar
I samband med lanseringen hålls kostnadsfria webbvisningar den 5 och 11 mars där vi visar möjligheterna i kartintegrationen och svarar på frågor

Registera dig till webbvisningen 5 mars kl 13:00 

Registera dig till webbvisningen 11 mars kl 13:00 

För mer information kontakta Tony Ulmehag.

 

Kartintegration till Faciliate
February 2021

Webbvisning: Kartintegration till Faciliate – nytt operativt verktyg för snabb överblick och planering

Lanseringsvisningar 5 & 11 mars. Se hur man med hjälp av nålar på en digital karta visar vart olika typer av förvaltningsinformation för en byggnad befinner sig.

Läs mer
Kartintegration till Faciliate
February 2021

Kartintegration till Faciliate – nytt operativt verktyg för snabb överblick och planering

Enkel och snygg grafisk lösning. Innehåller flertal operativa verktyg som via nålar på en karta visar vart olika typer av förvaltningsinformation för en byggnad befinner sig. Lanseringsvisningar 5 & 11 mars!

Läs mer