Enquire Search
Kartintegration till Faciliate

Nu lanseras en kartintegration till Faciliate. En enkel och snygg grafisk lösning som innehåller ett flertal operativa verktyg som med hjälp av nålar på en digital karta kan visa vart olika typer av förvaltningsinformation för en byggnad befinner sig. All information hämtas från Faciliate IWMS.

Så här säger Mats Broman, VD för SWG Nordic:
-Det finns en stor efterfrågan bland våra kunder att enkelt kunna visualisera vart olika saker i en byggnad eller i ett byggnadskomplex (exempelvis ett sjukhusområde) befinner sig geografiskt. Ur ett arbetsledarperspektiv kan man till exempel ha behov av att veta vart de felanmälningar man planerar att åtgärda närmast veckan geografiskt befinner sig, så man kan planera en bra rutt inför genomförandet.

I kartintegrationen arbetar man med olika frågeställningar där data från Faciliate presenteras grafisk på en karta.

Kartinintegration i FaciliateOm man exempelvis frågar “Vart befinner sig våra ej godkända besiktningar” så visas alla byggnader som uppfyller kriteriet och deras placering geografiskt på kartan. Då kan man snabbt få överblick över vilka byggnader med högprioriterade arbetsorder befinner sig vilket gör det enklare att prioritera och planera arbetet. Vid upphandling av takbyten kan man till exempel ställa frågan “Vilka byggnader planerar vi att byta tak på” och med utgångspunkt från data i Faciliate presenteras dessa på kartan.

Ytterligare exempel på frågeställningar

  • Visa alla byggnader där en viss verksamhet sker inom ett geografiskt område, till exempel samtliga skolor i en viss region.
  • Visa alla aktuella arbetsorder i byggnadskomplexet X.
  • Visa alla hyreskontrakt som ska omförhandlas i en specifik byggnad inom en viss tidsperiod.

Webbvisningar
I samband med lanseringen hölls kostnadsfria webbvisningar där vi visade möjligheter i kartintegrationen och svarade på frågor. Det går bra att se den i efterhand:

Se den inspelade webbvisningen här

För mer information kontakta Tony Ulmehag.

 

April 2021

Webbvisning: Visualisering effektiviserar uthyrningsprocessen för bostadsbolag

Korta uthyrningsprocessen, minska administrationen och kom ev helt ifrån det fysiska mötet vid visning av lägenheter. 2 och 4 juni kl 13.

Läs mer
April 2021

Välkommen till SWG Inspirations- & Användardag 19 maj!

SISTA ANMÄLNINGSDAG 14 MAJ! Intressanta gäster i studion som delar med sig av sina erfarenheter. Kunskapsintensiva fördjupningspass på tema best practice. Diskussionsforum med våra experter. Missa inte det!

Läs mer
SWG Inspirations- och Användardag 2021
April 2021

Vad händer på årets Inspirations- och Användardag den 19 maj?

Årets tema: Best practise med fokus på att inspirera och komma med nya idéer till förbättrade arbetssätt.

Läs mer