Enquire Search

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS. Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som  släpps i version 2022.1.

 

Generellt

Visningsläge historik

Dialogrutan som visar historik för en post i Faciliate har sedan tidigare tre olika visningslägen – Normal, Detaljerad och Utvecklare. Valt läge sparas nu automatiskt per användare.

Exempel

 

Objektstatus i listan

I Faciliate finns möjligheten att aktivera Preliminärhantering för ett antal av affärsobjekten. Genom denna kan preliminära poster skapas vilka då får en ”Objektstatus” kopplad till sig. Värdet med ”Objektstatus” kan numera läggas till som kolumn i listan.

Exempel

 

Anpassningar i dialog Gruppförändring

Nyhet som gör att man kan anpassa kolumner i dialogen som används vid Gruppförändring. Anpassningarna kan sparas personligt.

Exempel

Hjälpregister i alfabetisk ordning

För att göra det mer vilsamt för ögat då man orienterar sig i Faciliates huvudmeny har vi justerat så att sektioner med hjälpregister nu sorteras i alfabetisk ordning.

Exempel från Hyra

 

Hantering av Meddelande

Möjligheten genom register Meddelande att skapa och visa anpassade dialogrutor för användare av systemet har tidigare bara fungerat vid inloggning i Faciliate. En ny personlig inställning “Tidsintervall, i minuter, för att kolla efter nya meddelanden” finns nu för att regelbundet söka efter och visa nya meddelanden.

Som standard är inställningen satt till 240 minuter. Maximal tid är 2 880 minuter (48 timmar).
Ange 0 minuter för att inaktivera funktionen.

 

Multifaktorautentisering

I takt med att IT-säkerhet mer och mer hamnat i fokus har vi nu kompletterat Faciliate med stöd för multifaktorautentisering (MFA).

I bakgrunden finns två nya systeminställningar:

 • “Aktivera MFA för klient”
 • “Efterfråga MFA för kontotyper – Klient”. För att kräva MFA på olika typer användare vid inloggning.

Funktionen ger följande för användare:

Ny dialog vid inloggning
Efter angivande av användare/lösenord får man frågan att ange sin MFA kod (om så är uppsatt och konfigurerat).

 

Uppsättning
Via menyval eller vid inloggning, om det har ställts in, visas en dialog där användaren kan ställa in en MFA-kod genom att skanna eller ange manuellt i den programvara som ska användas för multifaktorautentisering.

OBS! Funktionen kräver separat licens. Kontakta Service Works Global för uppgift om pris och
hjälp med uppsättning.

 

 

Fastighetsdatabas

Dölja lokaler vid synkronisering med FM Access

Ny systeminställning “Ta inte med lokaler i CAD-Synkdialogen vid synkning från FMAccess.” att använda om man inte har lokaler i FM Access. Denna gör att lokaler upplagda i Faciliate döljs i den synkroniseringsdialog som hanterar synkronisering av data från FM Access till Faciliate.

 

 

Installationsdatabas

Utskrift värderingskriterium

Ny systeminställning NAMN som gör att man vid export av installationer med tillstånd får frågan om man vill inkludera alla värderingar som gjorts.

Efter aktivering av inställningen får man vid val av formulärmeny Övrigt > Exportera installationer med tillstånd en fråga om exportens omfattning:

OBS 1! Notera att listan med installationer behöver filtreras innan exporten om man inte vill få med sig alla inklusive underliggande värderingar.

OBS 2! Notera att systeminställningen nedan behöver ha markerat fält kryssat:

 

 

 

Arbetsorder

Förbättringar Kontrollista

Funktionen med kontrollista har fått två förbättringar:

 • Enhet genom nytt hjälpregister under Arbetsorder
 • Anpassade rubrikrader genom fält Grupperingstext

Exempel

Visningen följer även med in i kontrollistor som hanteras via kommande version av mobilapp Pocketlord.

 

Avsändaradress e-post

Nyhet som gör att man via en systeminställning kan para ihop villkor mellan egenskaper på affärsobjekt med olika avsändaradresser för de e-postmeddelanden som skickas ut som frågor eller kvittenser från Faciliate. Till exempel unika e-postadresser till vardera arbetsgrupps funktionsbrevlåda för de arbetsorder som skapas.

Exempel

 

 

Tillsyn & Skötsel

Intervall emot veckodagar

Ny funktion för att kunna styra arbete med tillsyn och skötsel emot veckodagar.

Vid generering av arbetsorder kommer alla inom en vecka att skapas vid samma tillfälle. Varje arbetsorder särskiljs genom att de får individuella beställningsdatum motsvarande de veckodagar som markerats med kryss i formuläret för Åtgärd.

Exempel

 

En systeminställning finns för att aktivera funktionen. Kontakta systemadministratör för hjälp med denna del.

Nyheter Faciliate 2022.1

Notera att inget stöd finns utvecklat för att visa flera dagar per vecka via Planeringskalendern.

 

Widget “Antal kontrollerade/ej kontrollerade AO per månad”

Ny widget som sammanfattar status för rader inom Rutintillfällen vilket ger en indirekt koppling till relaterade arbetsorder.

Exempel

 

 

Planerat underhåll

Vidareutveckling av formuläret Åtgärd simulering som nu medger möjligheten att spara utseende inom underregistret med åtgärdsrader.

 

 

Hyra

Fastighetsägarna Dokument nytt API

Fastighetsägarna släpper en version 2 av sin tjänst med dokument/kontraktsmallar stödet finns nu med i Faciliate från och med 2022.1.

I nuläget har vi inga detaljer om när man avser att stänga version 1 eller vad skillnaderna är emot kommande version 2. För specifika frågor om tjänsten hänvisas till Fastighetsägarna Dokument.

 

Widget “Lista hyreskontrakt”

En ny systeminställning som medger att ytterligare fält kan väljas in i de widgets som visar listor med hyreskontrakt. Kontakta systemadministratör för att sätta inställningen till önskad nivå.

 

 

Städ

Inställning för period att generera Städplanering

Ny personlig inställning för att kunna välja ett från-och-med-datum att generera städplan för vid manuell Städplanering.

 

Effekten ser man via register Städområde vid val av formulärmenyns Övrigt > Skapa ny städplanering.

 

Inställning för period att generera Städplanering

Exempel

 

 

Energi och media

Mätarstruktur

För att ge en bättre överblick i registret Mätarstruktur visas nu innehållet som en trädstruktur innehållande samtliga noder och mätare på vänstersidan i formuläret. På högersidan färgas noderna baserat på vilken nod eller mätare man markerar på vänstersidan.

Exempel

 

 

Faciliate Viewer

Anpassade legendfärger

Ny systeminställning som gör att standardfärger inklusive dess opacitet (genomskinlighet) kan anpassas för visning på ritning. För att aktivera inställningen, kryssa i “Använd anpassade standard-legendfärger för ritningsviewern”. Ytterligare färger kan läggas till eller tas bort.

Exempel

Inställningen kan av systemadministratör sättas för alla användare men även anpassas individuellt per användare via personliga inställningar.

 

 

Karta

Klickbara länkar till innehåll i Faciliate

Nyhet som ger stödet att kunna hantera klickbara länkar för frågor som satts upp genom systeminställningen “Kartor inställningsbara frågor”. Länkarna tar användaren till olika nivåer i systemet.

Klickbara delar:

 • Nål – visar inforuta
 • Rubrik (fel stil) – relaterat register öppnas med aktuell post vald
 • Underrader med kontext (Förfallna/Framtida i exempel nedan) – relaterat register öppnas med filtrerat innehåll

Exempel

 

OBS! Kontakta Service Works Global beträffande licens för integrationen emot karttjänsten och eventuell hjälp med uppsättning.

 

Widget ”Visning av karta”

Vidareutveckling av funktionen med karta. Nu med urval mot affärsobjekt, kartfrågor med mera som inställningar där visning görs via en ny widget.

Följande inställningar är möjliga:

 • Visa nålar för – standard är att visa markörer för Byggnad men detta kan justeras genom att välja in ytterligare nåltyper för till exempel Förvaltningsobjekt, Mark.
 • Kartfråga – standard är visa på karta, men samtliga generella frågor och de via inställning finns tillgängliga. Detta omfattar inte kontext-specifika kartfrågor då widgeten inte är knuten till aktivt formulär till skillnad från högerfliken Karta.
 • Kopplat objekt – standardvärde Byggnad
 • Objekt för urval – standardvärde Byggnad

I övrigt används samma grundinställningar som för högerfliken Karta.

Exempel

OBS! Kontakta Service Works Global beträffande licens för integrationen

 

 

Transport

Widget ”Kapacitet per intervall”

Widget för att kunna följa antal planerade och bokade resurser med valfri gruppering. Möjligheterna till inställningar gör att widgeten kan användas i flera olika visningslägen.

 

Exempel diagramvy per klockslag

 

Vid dubbelklick i lista eller diagram öppnas formuläret Transportplanering med de markerade planeringarna.

 

 

Ekonomistyr

Visning av moms och totalsumma

En liten men praktisk nyhet som gör att momsbelopp och totalsumma kan visas på debiteringsrad i register Debiteringsjournal. Kontakta systemadministratör för att spara in kolumnerna i er gemensamma arbetsyta.

Exempel

 

 

Rapporter

Wizard för att skapa widget som lista

Vid releasen av 2020.4 kom nyheten att kunna skapa egna widgets av typen mätare. Rätt använd kan den vara ett bra sätt att fånga upp data i systemet och visa innehåll emot olika målvärden.
Nu tar vi nästa steg och presenterar en wizard för att kunna skapa egna widgets av typen lista i rapportgeneratorn. Dessa kan sedan köras från rapportcenter, menyn, eller via en dashboard.

Arbetsgången följer de ordinarie wizard-stegen i rapportgeneratorn med tillägget att widgettyp ”Lista” behöver väljas.

Exempel

Listan nedan är kombinerad med funktionen ”Villkorsstyrd formatering” för att göra innehållet tydligare – passerade garantidatum rödmarkeras.

 

PDF: Nyheter i Faciliate version 2022.1

 

Läs även om

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)