Enquire Search

Vi har stort fokus på att ständig vidareutveckla och förbättra Faciliate IWMS. Många nyheter tillkommer kontinuerligt efter kunders önskemål och beställningar. Här kan du läsa ett urval av de nyheter och funktioner som  släppts i Faciliate version 2022.4.

 

Generellt

Genvägar i genvägar

En lite dold finess som funnits sedan urminnes tider är att man i Faciliates vänsterflik Meny kan högerklicka på de menyval som leder till olika register inom systemet. Klicket leder till en undermeny med tre valmöjligheter. Funktionen finns nu även med till de genvägar, under vänsterfil Genvägar, som man kan skapa individuellt eller på systemnivå. Det senare förutsätter behörighetsnivå systemadministratör.

Exempel

 

Widgets och tooltips

Våra utvecklare har fått i uppdrag att göra våra olika widgets tydligare. Totalt omfattas ett 30-tal widgets emot flera olika moduler. Tydliggörandet består av att användaren möts av en så kallad tooltip när man för muspekaren över en del i ett diagram.

Exempel

 

Arbetsorder

Uppdatera fält Skrivare

Ny systeminställning som gör att fältet Skrivare på arbetsorder uppdateras om arbetsgrupp och/eller utförare byts.

Exempel

Kontakta er systemadministratör för att sätta önskat läge. Som standard är denna funktion av.

Skapa beställning

Ny systeminställning “Arbetsstatusar som inaktiverar övrigt-menyval för att skapa beställning via Arbetsorderformuläret”.

Inställningen gör att man kan utifrån värde på Arbetsstatus kan styra från vilka det är tillåtet att skapa en Beställning inom modul Ekonomistyr. Funktionen att skapa beställning återfinns under formulärmeny Övrigt i modul Arbetsorder.

Kontakta er systemadministratör för att sätta inställningen till önskat beteende.

OBS! Notera att denna funktion kräver uppsättning emot Beställningar i er miljö. Saknas det och ni ser behovet kontakta Service Works Global för ytterligare information.

 

Hyra

Ny generation hantering kopplat innehåll

I hanteringen av generationer av hyreskontrakt så kan man nu vid skapandet av nya välja om anteckningar och/eller dokument som kopplats till den tidigare generationen ska följa med eller inte.

Dialogruta visas efter att man i formulärmeny Övrigt valt Ny generation.

 

Hantering underskrift och kontraktstyp

Vi har tre nya systeminställningar som kommer att underlätta hanteringen av hyreskontrakt inom modulen. Två av dem berör hantering av flera kontrakt samtidigt vilket ställer krav på den verksamhet/användare som nyttjar finesserna i så att man inte råkar stöka till det i ordningen.

För samtliga gäller att de kan sättas till önskat läge av systemadministratör.

1) “Visa meddelanderuta när ett hyreskontrakt har blivit underskrivet.”

Inställning som gör att man kan välja om denna dialogruta ska visas eller inte efter underskrift av ett hyreskontrakt.

2) “Tillåt att skriva under / ta tillbaka underskrift för flera markerade hyreskontrakt.”

Inställningen medger att flera hyreskontrakt samtidigt kan väljas i listan och resulterar i att menyvalet gällande underskrifter slår emot alla valda.

3) “Tillåt att ändra kontraktstyp till Förslag på flera markerade hyreskontrakt samtidigt.”

Inställning som gör att man i listan kan välja flera hyreskontrakt och ställa om dessa till kontraktstyp Förslag från typerna Preliminär, Slutgiltig eller Tillsvidare.

 

Konst

Rotation bilder

Ett problem som länge drabbat användare av modulen ser nu ut att ha nått en ände. Problemet har varit att information om en bilds rotation inte följt med då den bifogats till ett konstverk. Utvecklare beskriver nu förbättringen så här:

”När man i Konstverksformuläret drar-och-släpper en bild för att koppla den till konstverket så bibehålls nu eventuell rotation och vändning av bilden som man applicerat i till exempel Windows högerklickmeny eller Fotovisaren.”

Sammantaget borde detta göra att krånglet med att behöva spara ut/om bilder för att försöka få rätsida på innehållet är ett minne blott.

 

Ekonomistyr

Mer information vid kreditering

Kreditering brukar inte vara den populäraste sysslan då det ofta grundar sig på att något blivit fel. Vi har nu förbättrat systemstödet vid hantering emot flera fakturor. Register Kundfaktura > formulärmeny Övrigt > Kreditera > Kreditera alla fakturor i körningen.

Tidigare visades information som begränsade sig till en av de krediterade fakturorna. Nu följer information med om att det handlar om flera.

Exempel

 

Energi och media

Widget visning per kvadratmeter

Widgeten ”Förbrukningsanalys” har justerats för att visa enhet på rätt sätt i de fall då man ställt in visningen att göras emot en area. Enheten för kvadratmeter (m²) kommer nu med även om den inte ingår i kopplat media.

Exempel

 

 

Transport

Tillåten redigering via webb

Stöd har lagts till för att kunna tillåta redigering av en registrerad transportbeställning via modulens webbsida. I grunden hanteras detta via den systeminställning som finns för webbsidan.

Till detta finns sedan en ny behörighet som behöver delas ut till de användare som ska kunna nyttja funktionen.

Resultatet på webbsidan blir att knappen Redigera tänds upp.

Kontakta er systemadministratör för hantering av systeminställning samt tillhörande behörighet.

 

Faciliate Viewer

Färgsättning hyresgäster

En utökning av funktionaliteten inom ritningsviewern för att låsa egna legendfärger till individuella hyresgäster oavsett om man väljer att visa innehåll utifrån:

– alla uthyrningskontrakts omfattning
– alla uthyrningskontraktsförslags omfattning
– alla uthyrningskontrakts omfattning, senaste generation

Exempel

 

Två systeminställningar finns för att hantera funktionen. Bägge dessa måste vara aktiva.

1) “Tillämpa generellt ‘Egna legendfärger för hyresgäster i ritningsviewern’ i ritningsfrågor för uthyrningskontrakt”

Den här inställningen är som standard INTE aktiv.

  • Om den aktiveras så används i möjligaste mån Hyresgästers egna legendfärger i ritningsfrågor för Uthyrningskontrakt.
  • Innebär att om en hyresgäst har en egendefinierad legendfärg så används den, om inte så används en färg slumpvis.
  • Om en delad ytas legendfärg är densamma som en egendefinierad färg så kommer en ny färg att tilldelas den egendefinierade. (Det vill säga delade ytors färger har företräde.)

2) ”Egna legendfärger för hyresgäster i ritningsviewern”

Exempel

Båda inställningar kan hanteras av systemadministratör.

OBS! Funktionen kräver en aktiv integration emot FM Access. Kontakta Service Works Global vid behov.

 

Filter för nyttjare

Ny ritningsfråga ”Visa alla nyttjare” som ger stöd för att visa nyttjare på ritning inom viewern. Funktionen speglar den ritningsfråga som tidigare funnits utifrån hyresgäst och inkluderar även egna systeminställningar gällande färgsättning i likhet med ovan beskriven nyhet för hyresgäst.

OBS! Funktionen kräver en aktiv integration emot FM Access. Kontakta Service Works Global vid behov.

 

Läs även om

PDF: Nyheter Faciliate version 2022.4

Tidigare nyheter & förbättringar i Faciliate
Landlord blir Faciliate
Se webbvisningar kring olika Faciliate-moduler (klicka i Faciliate (Landlord) i kategorilistan så ser du enbart de webbvisningarna)