Enquire Search
Oslotech väljer SWG:s lösningar kring BIM och digitala tvillingar vid digitalisering av Forskningsparken.

Under våren 2023 genomfördes ett pilotprojekt där ett urval av byggnaderna i Oslo Science Park/Forskningsparken digitaliserats samt systemlösningen FM Access och Asset+ utvärderades.

Nu väljer Oslotech att gå vidare och digitalisera hela beståndet för att få kompletta BIM-modeller av byggnaderna. BIM-modeller för A och Brand tas fram och uppdraget kring brand genomförs i samarbete med SWG:s systerbolag Symetri där lösningen BIM Fire Tools används.

Ingar Madsen, eiendomsdirektør, Oslotech säger:

-Vi har behov av att få kontroll på areor, hyreskontrakt och olika typer av underhållsobjekt. Med digitala tvillingar och SWG:s kunskap om digitalisering, BIM och branschens standardformat känns det som vi är i trygga händer. Vi går nu över till att BIM-modellen är master vilket innebär att vi själva enklare kan ajourhålla vad som händer i våra byggnader men att vi också kommer direkt kunna använda det våra projektörer ritar åt oss istället för att som tidigare jobba med olika exporter, importer och rita om.

Oslotech säkerställer en långsiktig lösning för byggnadsinformation via avtal med SWG. BIM-modeller för tekniska installationer kommer också att inkluderas.

Läs hela artikeln om Oslotech lösningar kring BIM och digitala tvillingar

 

M Access mobilapp. BIM-modell med renhållningsfrekvens visas.

Med stöd av appen i FM Access kan BIM-modell med renhållningsfrekvens visas.