Enquire Search

Samarbetet innebär att vi nu kan erbjuda våra kunder en kraftfull lösning för hantering av originalfiler (DWG, RevitArchiCAD) som sedan visualiseras i FM ACCESS. 

-Redan idag kör ett 10-tal fastighetsägare denna lösning. Vi ser en stor potential för de kunder som hanterar sitt originalarkiv inhouse som nu får en enklare och mer modern lösning, säger Dan Olandersson, försäljningschef SWG Nordic. 

Originalarkivslösningen som innefattar produkterna Congeria och Chaos desktop, som utvecklas av Adtollo, ingår nu SWG:s produktportfölj. Congeria är ett webbaserat arkivsystem för alla som arbetar med originalfiler inom bygg– och fastighetsbranschen. I systemet kan man enkelt checka in och ut dokument, arbeta med metadata, versionshantering och skapa grupper med olika behörigheter. Chaos desktop är en programvara som installeras på din dator för att enklare kunna hantera filer tillsammans med designverktyget.  

SWG och Adtollo tillhör båda Addnode-koncernen vilket innebär trygghetnär det gäller långsiktig produktutveckling. 

 

Webbvisning

Under september 2020 kördes webbvisningar där processen att hantera ritningar och dokument från projekt går till visades samt hur man publicerar dessa till FM ACCESS

Se den inspelade webbvisningen här

 

 

September 2020

Webbvisning: Använd ritningen som stöd vid inventering av byggdelar, system och komponenter

Under oktober erbjuder vi webbvisningar kring hur man nyttjar ritningen som stöd vid inventering av byggdelar, system och komponenter i existerande fastighetsbestånd.

Läs mer
September 2020

Fastighetsägarens plattform för hantering av fastighetsdata ur ett livscykelperspektiv

Med en CDE-plattform kan man samla in och strukturera information i byggprojekt i en databas. Via en assetdatabas kan förvaltningen samla data och geometrier för ett helt fastighetsbestånd och fylla på med data från byggprojekt och existerande data i FM-systemet.

Läs mer
September 2020

Efterfrågan ökar – vi satsar på nya medarbetare

Vi märker en kraftig efterfrågan på våra lösningar och har anställt fler medarbetare. Möt vår senaste stjärna Erica och alla de andra här.

Läs mer