Enquire Search
Addnode Group acquires CAFM software provider service works group

Hallå där Mats Broman, tidigare VD på 5D System numera affärsområdesansvarig för Symetris FM-team som nu består av ett 50-tal experter. Symetris affärsområde FM och 5D System går samman, varför det?

– Att vi går samman innebär att vi nu kan samordna och utveckla våra erbjudanden och samtidigt förenkla vardagen för våra kunder. Innan sammanslagningen var Symetris styrka att erbjuda bra digitala system och tjänster för tidiga skeden, design och till viss del i förvaltningsskedet medan 5D System hade starka erbjudanden inom traditionell fastighetsförvaltning liksom kompletta lösningar för Facility Managementorganisationer. Tillsammans kan vi nu erbjuda våra kunder stöd och lösningar för hela kedjan – från tidiga skeden till drift och förvaltning – och sedan göra informationen tillgänglig för fastighetsföretagets eller Facility Managementorganisationens olika processer.

Att tillhöra en framgångsrik och resursstark koncern som Addnode, och få tillgång till deras breda teknologiplattform, öppnar upp för att vi kan vidareutveckla Symetri FMs erbjudanden där vi bl a ser stora möjligheter inom BIM- och Internet of things-området (IoT).

Vad innebär sammanslagningen för Symetris och 5D Systems kunder?

-Framförallt innebär sammanslagningen att våra kunder nu kan få en komplett FM-lösning från en och samma leverantör, Symetri*, det tycker jag är väldigt positivt. De får även tillgång till FM-teamets hela samlade kompetens och möjlighet att förvalta fastigheter och anläggningar via ett obrutet informationsflöde. Dessutom får man tillgång till expertis inom hela Symetri och en mycket stark ägare i Addnode som har goda möjligheter att investera i både utveckling och kompetens.

Det här med ett obrutet informationsflöde, varför är det så viktigt?

-Traditionellt har mycket av den digitala information som skapas i tidiga skeden och i projekteringsprocessen gått förlorade eftersom många förvaltare inte haft system som har kunnat ta emot informationen eller helt enkelt inte kravställt hur de vill att informationsleveransen ska se ut.

Låt mig ta ett exempel; en hyresgäst gör en felanmälan att en armatur i ett kontorsrum blinkar och behöver bytas ut. En drifttekniker kommer på plats och tar reda på vilken typ av ljuskälla armaturen har. Om teknikern inte har rätt ljuskälla med sig måste den först införskaffas och sedan måste teknikern återkomma för att byta ut den. Om man istället, redan på projekteringsstadiet, hade kravställt att information om byggnadens alla armaturer ska läggas in i ritningsmodellen, så hade teknikerns arbete kunnat effektiviserats betydligt genom att informationen kan kopplas till arbetsordern. Då skulle teknikern via sin läsplatta eller mobil, enkelt få reda på vilken ljuskälla det är och hur den byts, tagit med sig rätt material och verktyg och bytt ljuskällan vid det första besöket på kontoret. Här finns uppenbarligen mycket tid att spara för våra kunder. Vi kallar det Building Lifecycle Management – BLM – alltså ett obrutet informationsflöde som förbättrar och effektiviserar alla processer, från tidiga skeden till drift och förvaltning.

Du sade tidigare att du ser stora möjligheter inom BIM- och IoT-området – vilka då?

Möjligheten att ytterligare kunna automatisera sina processer skapas med hjälp av IoT. Om vi använder samma exempel som ovan kan vi, via BIM modellen, veta i vilket utrymme som armaturen är placerad. Om armaturen dessutom är utrustad med en sensor som kan skicka realtidsdata, så kan den sensorn programmeras att den ska skicka en indikation på att brinntiden på ljuskällan snart är slut och behöver bytas ut. Detta innebär dels att man minskar störningen för verksamheten med blinkande lysrör, dels att fastighetsorganisationen kan arbeta med planerade utbyten av ljuskällor. Detta är ett exempel. Jag ser en oerhörd potential att effektivisera arbetssätt och flöden genom att nyttja denna tekniken!

Vad är det som driver utvecklingen på fastighetsmarknaden just nu och hur möter Symetri detta?

-Ingen har väl missat att det är en stor byggboom på gång. Urbaniseringen ställer stora krav på fungerande samhällsfunktioner och tillgänglighet till bostäder. För att kunna möta det behovet och kunna producera alla de bostäder och samhällsfunktioner som på kort tid behöver projekteras och byggas, vill det till att vi alla utnyttjar de resurser som finns tillgängliga väl. Det kan vi bland annat göra genom att nyttja digitaliseringen och dagens teknik för att arbeta smartare och få ut mer effektivitet per individ.

Symetris FMs bidrag i denna frågan är att vi kan erbjuda effektiv vägledning och moderna digital system som hjälper våra kunder att ha god ordning på sina fastighetsdata så att de finns tillgängliga för daglig användning och få ett bättre resursutnyttjande. Då kan de optimera sina processer, nyttja sina resurser bättre få en mer effektiv och lönsam verksamhet.

* Sedan denna artikel skrevs har Symetri FM och det internationella systerbolaget Service Works Global (SWG) gått samman. Från den 1 januari 2019 kommer Symetris FM att verka under namnet Service Works Global Nordic där Mats Broman är VD och ansvara för den nordiska marknaden. Läs om samgåendet här.

Kontakta gärna Mats Broman, 0768-257640, matsbroman@swg.com

 

February 2023

Webbvisning: Areahantering ur en fastighetsägares perspektiv

Se effektiva arbetsmetoder för att hantera och rapportera areor på bästa sätt med stöd av 2D- och 3D-modeller och FM Access. Se inspelad visning.

Läs mer
Myndighetsbesiktningar
March 2023

Fastighetsmässan Kista 15-16 mars 2023

Vår expertis finns i monter K06. Se hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln med bra stöd för hållbarhet. Nybakad bulle ingår!

Läs mer
February 2023

Vad händer på Inspirations- och Användardagarna 2023?

Årets tema: hållbarhet. Inspiration kring förbättrade arbetssätt. Kompetensutveckling i våra systemstöd. Mer än 25 inspirerande seminarier.

Läs mer