Enquire Search
Software support for QFM and P3rform software from Service Works

Att ajourhålla ritningar och modeller i den löpande förvaltningen är en utmaning för alla organisationer. Mindre förändringar som rivning eller uppsättning av väggar, demontering av handfat, igensättning av dörrar etc. är geometriska förändringar som innebär att originalfilerna behöver uppdateras.

Dessa till synes små förändringar föranleder ett ganska stort administrativt arbete med in- och utcheckning av ritningar/modeller, kontroll efter uppdatering liksom publicering av uppdaterad information. Dessa processer tror vi kan effektiviseras rejält med hjälp av vår tjänst FM Services.

Det kan t ex innebära

 • In- och utcheckning av modeller/ritningar och data inför byggprojekt.
 • Leveranskontroll enligt upprättad CAD- och BIM-manual – så att de följs. Vi hjälper till att upprätta dem.
 • När ritningarna och modeller finns och används i operativa processer kan vi erbjuda en tjänst där man kan prenumerera på ajourhållning av ritningar och modeller – stora som små.

Vi ser även till att informationen finns tillgänglig i FM Access och Faciliate.

På så sätt slipper din organisation att

 • lägga dyrbar tid på att administrera system och investera i teknik och egen kompetens i CAD- och BIM-frågor.
 • sköta all teknik med egna resurser.
 • investera i serverar och installerade systemstöd liksom olika applikationer för CAD/BIM- och originalarkiv.
 • validera dina informationsleveranser enligt upprättad CAD- och BIM krav – vi ser till att er kravställning följs.
 • avsluta projekt och bevaka så att relationshandlingar publiceras till verksamheten.
 • oroa dig över att ärenden är bundna till en person, tex; lämna ut ritningar till/från projekt eller få åtkomst till relevant information för personal och i hyresgästfrågor.
 • oroa dig för att modeller, ritningar och teknisk dokumentation samlas ”på hög” och inte publiceras till verksamheten.
 • fundera över om beslut tas på felaktiga uppgifter, nyckeltal och areor.

Läs mer om tjänsten här

Branschartikel: Vad är nyttan med outsourcing av hela eller delar av det digitala ritningsarkivet?

Webbvisning: Nyttan med att få byggnadsinformation tillgänglig. Och vägen dit.

Kundcase: Schenker Property kvalitetssäkrar att byggnadsinformationen är korrekt och ajourhålls över tid