Enquire Search
White paper: quick guide to sensors introduction

En ny version (4.2.1) av det grafiska verksamhetsstödet FM Access är släppt med ett flertal välkomna och smarta nyheter, bland annat:

  • Datafiltrering i gridlistan. Filtrera enbart fram de data du vill se i listan.
  • Ny version av PDF-viewern. Hantera t.ex. lagervisning i PDF-ritningar från AutoCad.
  • Välj fixerad storlek vid insättning av ikoner för att visa dem lika stora oberoende av zoomfaktor i ritningen.
  • Utökad loggning/spårning av administrativa händelser i systemet.
  • Förbättrad 3D-visning vid koppling till BIM-modeller och Faciliate Asset
  • Och mycket, mycket mer.

Alla nyheter i FM Access 4.2.1 här

Läs mer om FM Access

 

 

Webblansering: SWG:s Krav & Valideringstjänst
September 2023

Webblansering: SWG:s Krav- & valideringstjänst

Se hur fastighetsägare säkerställer att informationsleveranser från byggprojekt faktiskt innehåller den information man krävt att få. Välkommen 26 sept

Läs mer
Nyheter i Faciliate
September 2023

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

En ny version av Faciliate är släppt! Läs om nya spännande nyheter och funktioner i version 2023.1.

Läs mer
AMF Fastigheter anlitar SWG för att tillgängliggöra och ajourhålla ritningar och modeller i organisationen
August 2023

AMF Fastigheter väljer SWG:s lösningar för drawing management

Tecknar ett 5-årigt avtal kring ajourhållning och tillgänglighet av ritningar och modeller i förvaltning och byggprojekt.

Läs mer