Enquire Search
White paper: quick guide to sensors introduction

En ny version (4.2.1) av det grafiska verksamhetsstödet FM Access är släppt med ett flertal välkomna och smarta nyheter, bland annat:

  • Datafiltrering i gridlistan. Filtrera enbart fram de data du vill se i listan.
  • Ny version av PDF-viewern. Hantera t.ex. lagervisning i PDF-ritningar från AutoCad.
  • Välj fixerad storlek vid insättning av ikoner för att visa dem lika stora oberoende av zoomfaktor i ritningen.
  • Utökad loggning/spårning av administrativa händelser i systemet.
  • Förbättrad 3D-visning vid koppling till BIM-modeller och Faciliate Asset
  • Och mycket, mycket mer.

Alla nyheter i FM Access 4.2.1 här

Läs mer om FM Access

 

 

Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt
May 2024

Webbvisning: Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt

Säkerställ att informationsleveranser från byggprojekt levereras med hög kvalitet till den dagliga förvaltningen. Se inspelad visning.

Läs mer
Kalmar kommun investerar i nytt fastighetssystem med SWG som samarbetspartner
June 2024

Kalmar kommun investerar i nytt fastighetssystem

Väljer SWG som partner och Faciliate som fastighetssystem. Ska främja obrutna informationsflöden genom den byggda miljöns hela livscykel.

Läs mer
Nyheter i Faciliate
June 2024

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

Se ett urval av nyheter och funktioner i Faciliate 2024.2.

Läs mer