Enquire Search

Pressmeddelande 2021-09-01

Service Works Global Nordic (SWG) har ingått ett partneravtal med Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB kring modell- och ritningshantering. Det förnyade förtroendet innebär ett fördjupat samarbete kring hantering och uppdatering av ritningar & BIM-modeller. Plattformen stödjer Einar Mattssons förvaltningsprocesser och deras åtaganden gentemot sina förvaltningskunder då de förvaltar ett stort antal fastigheter för ett stort antal välrenommerade fastighetsägares räkning.

SWG ska leverera och vidareutveckla Einar Mattsson Fastighetsförvaltnings digitala stöd för modell- och ritningshantering. Einar Mattsson har sedan tidigare det grafiska verksamhetsstödet FM Access och väljer nu att också utöka avtalet till att även omfatta FM Services, SWG:s modell- och ritningstjänst för uppdatering och drift av det digitala ritningsarkivet.

Det utökade avtalet innebär att Einar Mattsson har möjlighet att erbjuda alla sina fastighetsägarkunder samma plattform med de stordriftsfördelar som en fastighetsförvaltare i Einar Mattssons storlek erbjuder.

– Vi är väldigt glada och stolta över att vi har fått fortsatt förtroende att stötta Einar Mattsson och som nu kan erbjuda alla kunder med en framtidskompatibel plattform. De blir en del av den stora grupp fastighetsägare som använder våra systemstöd och tjänster för göra den grafiska informationen mer lättillgänglig i den dagliga verksamheten, säger Dan Olandersson, kundansvarig och en av SWG:s experter på Efficient Facility.

-Ritningarna utgör ett kritiskt strukturkapital för fastighetsägare och behöver uppdateras löpande utan att man tvingas låsa sig till en särskild leverantör. Ett väl fungerande stöd för ritningshantering som stöttar och förenklar våra förvaltningsprocesser är viktigt för kvaliteten i vår leverans till våra förvaltningskunder. I och med det nya avtalet kan vi tillgängliggöra en mer kostnadseffektiv, stabil, och långsiktig lösning vilket ger lägre kostnader i projekt och förvaltning, säger Jakob Windh, Affärs- och verksamhetsutvecklare på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

I plattformen ingår systemstöden FM ACCESS och Outdoor (grafiskt verksamhetsstöd för utomhusmiljön) samt FM Services där det förutom uppdatering och drift av det digitala ritningsarkivet ingår kvalificerad support gällande ritnings-, CAD- och BIM-relaterade frågor liksom hantering av punktmoln, BIM-modeller med mera.

För mer information vänligen kontakta:

Dan Olandersson, expert Efficient Facility, SWG Nordic AB.
Tel: 0705-18 61 60, e-post: danolandersson@swg.com

 

Om SWG
Service Works Global Nordic (SWG) är Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice sedan 20 år med ett flertal kontor i Sverige. Vi erbjuder expertis och systemstöd för informationshantering under en fastighets hela livscykel som förbättrar kommunikation, effektiviserar processer och skapar förutsättningar för lönsam hållbarhet. Vi är en del av Service Works Global med kontor i Storbritannien, Canada, Australien och Mellan östern. SWG ägs till 100% av Addnode Group AB vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

 

Webblansering: Faciliate Connect
May 2024

Webblansering: Faciliate Connect

Se nästa generation av kund- och entreprenörsportalen i Faciliate. Helt nya möjligheter att arbeta i webbläsare eller med full responsivitet i mobil och surfplatta.

Läs mer
May 2024

Varmt välkommen till SWG Inspirations- & användardagar 2024!

Den 10-11 oktober välkomnar vi fastighetsförvaltare och FM-företag till SWG Inspirations- & användardagar som hålls på Clarion Hotel Stockholm. Under två fullmatade dagar pratar vi aktuella ämnen som digitala tvillingar, hållbarhet, AI och hur Proptech kan tillämpas i praktiken i traditionell fastighetsförvaltning. Moderator Karin Zingmark och expertkommentator Mats Broman guidar dig genom evenemanget. Välj mellan […]

Läs mer
Nyheter & förbättringar i FM Access 4.5
April 2024

Nyheter och förbättringar i FM Access

Läs om några av de nyheter och förbättringar som släpps i version 4.9.

Läs mer