Enquire Search

Många fastighetsorganisationer ställer krav på användandet av BIM i projekt men få har definierat vad det ska resultera i ur ett förvaltningsperspektiv. Information som skapas i projekten är ofta beskrivna ur ett byggprocessperspektiv och informationsmängder, processer och verktyg är till för att säkerställa ett lyckosamt byggprojekt.

Fastighetsägaren måste utöver sin roll som byggherre skapa förutsättningar för att samla in information till sin förvaltning från alla byggprojekt vilket innebär att man också måste utveckla en metod för leverans av informationsmängder. Det räcker idag inte att beskriva vad som skall levereras utan man måste också beskriva metoden, hur. Komplexiteten med att läsa ut relevant information från fil från alla projekt in till förvaltningens olika processer är svår och FM-verktygen är sällan uppbyggda för att hantera denna typ av informationsleverans.

Fastighetsägarens metod för att ta emot leveranser av informationsmängder 

Fastighetsägare behöver en CDE-plattform som består av två delar. Den ena delen av plattformen handlar om att samla in och strukturera informationen i bygg- eller digitaliseringsprojekt i en databas. Insamlingen av all data resulterar i en Project Information Model (PIM).

Den andra delen utgör en assetdatabas, Asset Information Model (AIM), för förvaltningen där all data och samtliga geometrier för ett helt fastighetsbestånd lagras. Assetdatabasen kan fyllas på med data från såväl bygg- som digitaliseringsprojekt liksom från existerande data i FM-systemet Faciliate.

 

Skillnad på  information som kommer från bygg- och digitaliseringsprojekt kontra data från FM-systemet

Data som kommer från FM-systemet Faciliate saknar den geometriska kopplingen, det vill säga att kunna visualisera var till exempel dörren eller ventilationsaggregatet finns i en 2D- eller 3D-modell. Ofta vet man i vilket utrymme byggdelen finns men man saknar som sagt den visuella kopplingen till objektet i modellen. Om objekt saknar den visuella kopplingen kan den visualiseras på andra sätt. I Faciliate finns en möjlighet att arbeta med symboler på A-modellen, det innebär att systemet kan placera ut en symbol i det utrymme där byggdelen är placerad, till exempel ett ventilationsaggregat. Om man klickar på symbolen får man upp information om den enskilda byggdelen.

Ajourhåll data i löpande FM-processer

När uppgifter om objekt (exempelvis pumpar, fläktar, dörrar) och dess egenskaper uppdateras i de olika processerna, till exempel avhjälpande underhåll eller planerat underhåll, sparas förändringen i assetdatabasen. Assetdatabasen har i sin tur både en koppling till FM-systemets olika processer och till BIM-modellen vilket innebär att när BIM-modellen skall sändas ut för projektering är statusen på alla ingående byggdelar uppdaterade.

Se hur det fungerar

Är du intresserad av hur detta fungerar finns det tre kostnadsfria webbvisningar på temat Effektivare byggprojekt och informationsleveranser från projekt till förvaltning. Där ser du hur byggherrar kan arbeta mer effektivt i projekt och hur fastighetsförvaltare smart kan använda BIM-informationen från byggprojektet i sina förvaltningssystem och dagliga processer med en CDE-plattform som stöd.

På visningarna får du svar på frågorna:

  • Hur kravställer du dina byggprojekt för att säkerställa att du får den information du behöver i de dagliga förvaltningsprocesserna?
  • Hur säkerställer du att era byggprojekt arbetar på effektivast möjliga sätt med att uppfylla er kravställning?
  • Hur validerar du att era projekt levererar mot er kravställning?
  • Hur integrerar du upparbetad information från byggprojekt med era förvaltningssystem och samtidigt skapar förutsättningar för ett livscykelperspektiv för er byggnadsinformation?

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss så tar vi en diskussion om hur det ser ut på ditt företag idag. Därefter gör vi en förstudie och kartlägger hur ni arbetar för att sedan presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras. Våra experter har lång och djup erfarenhet i ämnet och flera referenser på fastighetsägare och FM-företag som har gjort eller håller på att göra samma resa.

 

 

Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt
May 2024

Webbvisning: Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt

Säkerställ att informationsleveranser från byggprojekt levereras med hög kvalitet till den dagliga förvaltningen. 12 juni 10:30.

Läs mer
Automatisera hyresadministrationen med Fast2
June 2024

Allt fler bostadsbolag automatiserar sina hyresprocesser med Fast2

Några av dem som redan satsat: Bostadsbolaget och Alingsåshem.

Läs mer
Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt
May 2024

Webbvisning: Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt

Kostnadsfri webbvisning 12 juni kl 10:30. Anmäl dig här.

Läs mer