Enquire Search

Många fastighetsförvaltare har behov av att enklare kunna marknadsföra lediga lokaler, ytor och lägenheter så att hyresgästen/köparen ska kunna få överblick och förståelse för hur objektet ser ut utan att nödvändigtvis initialt besöka det fysiskt.

  • Allt visualiseringsarbete utgår från våra uppdragsgivares originalfil av BIM-modellen.
  • Då säkrar vi upp att man alltid arbetar med aktuell byggnadsinformation och att visualiseringar uppdateras när förändringar sker.

Hur presenterar du lediga objekt?

Vanligtvis kan en intressent få planritningar i 2D och faktablad över objektet, men det är inte alla som kan skapa en 3D-bild i huvudet genom att titta på en planritning. Genom att visualisera lediga lokaler/lägenheter tas inspirerande och verklighetstrogna 3D-bilder fram liksom möjligheten att göra en digital visning och låta hyresgästen själv ta en rundtur direkt i mobilen. Detta bidrar i hög grad till djupare förståelse för hur objektet ser, eller ska se ut, och fungerar.

Nyttoeffekter vid visualisering

  • Snabbare väg till kvalificerade beslut i byggprocessen.
  • Under bygglovsprocessen kan man kommunicera ändringar med berörda parter så att alla, inte bara de som kan läsa ritningar, kan förstå och komma med synpunkter.
  • Vid byggnation av en vårdinrättning, t ex en operationssal, kan de som ska arbeta i lokalen får ökad förståelse för hur den ser ut och fungerar redan innan den är byggd och har möjlighet att komma med konkreta synpunkter.
  • Köparen/hyresgästen får ökad förståelse för och inspireras av hur lokalen/bostaden kommer att se ut.
  • Via digitala visningar och 3D-filmer av objektet kan förståelse ökas ytterligare.

Saknas underlag för visualisering kan en exakt avbild av byggnaden tas fram via 3D-laserskanning alternativt datafångst.

Bildtext: Exempel på visualisering av kontor från en 3D-BIM-modell.

Bildtext: Exempel på visualisering av kontor från en 3D-BIM-modell. Klicka på bilden för att göra en rundvandring i lokalen. För att byta rum, klicka på den blå cirkeln.

 

 

Bildtext: Bilden visar en planritning (tv) och en 3D-visualiserad bild av en lägenhet (th), båda skapade från 3D-BIM-modellen. Gör ett virtuellt besök i lägenheten: På dator: klicka på bilden eller här, vandra runt i lokalen, byt rum genom att klicka på den blå cirkeln, svajpa. På mobil: Starta kameran på mobilen (Android och iOS), håll den framför QR-koden (så att den läses av) och klicka på notisen som dyker upp. Ett panoramafönster öppnas; följ instruktionerna ovan.

 

Du kanske även är intresserad av:

Referenskund

Uppdrag: SGS Studentbostäder

Digital visning av lediga uthyrningsobjekt ger studenter möjlighet att uppleva nya boendet i mobilen.

Läs mer
Referenskund

Uppdrag: Higab, Postgatan 16

Visualisering av kontorslokaler skapar en tydlig och attraktiv bild för framtida hyresgäster.

Läs mer
White Paper

Hur kan man utnyttja investeringen i BIM-modellen till att visualisera slutresultatet i olika skeden?

Läs om konkreta nyttor i olika skeden av bygg- och förvaltningsprocessen.

Läs mer
Myndighetsbesiktningar
November 2022

Webbvisning: Myndighetsbesiktningar – best practice

Se hur du kan få stöd för att följa upp alla olika typer av myndighetsbesiktningar såsom obligatorisk ventilationskontroll (OVK), el-revisioner och hissar.

Läs mer
Webbvisning Digital tvilling
October 2022

Bättre beslutsunderlag med digital tvilling

Med digitala tvillingar av fastigheter skapas bättre beslutsunderlag för drift och underhåll – med ökad hållbarhet och stora besparingar som följd.

Läs mer
Nyheter i Faciliate
October 2022

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

En ny version av Faciliate är släppt! Läs om nya spännande nyheter och funktioner i version 2022.3.

Läs mer