Enquire Search
Key FM Priorities 2017

Vi tittar tillbaka på 2018 och gläds över alla inspirerande möten med uppdragsgivare och partners liksom alla övriga händelser som fört digitaliseringen för fastighetsförvaltare och FM-företag ett ytterligare steg framåt.

Det har varit ett otroligt spännande år med många och givande möten med uppdragsgivare och partners. Flera nya uppdragsgivare beslutade sig för att satsa på vår totallösning SWG Efficient Facility, liksom många av våra befintliga uppdragsgivare som bekräftat att utvecklingen av våra produkter och tjänster är på helt rätt väg. Det är viktigt för oss.

Den kraftigt ökade efterfrågan på våra lösningar har gjort att vi anställt ett flertal kompetenta medarbetare med goda kunskaper kring hur man får fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice att fungera optimalt under hela livscykeln. Och fler är på väg in.

Vi har vid ett flertal tillfällen haft glädjen att möta många av våra kunder på olika arenor t ex på Symetri Användardagar där många av våra fantastiska användare var på plats och bjöds på kunskap och nätverkande. Dessutom mötte vi många av våra uppdragsgivare och partners på Design Management Forum liksom på andra kundträffar och mässor runt om i landet.

Våra kostnadsfria webbvisningar har blivit mäkta populära, det tar vi med oss in i 2019 (du vet väl att du kan se dem igen och igen). Detsamma gäller för branschartiklarna där Mats Broman intervjuas om ett aktuellt ämne för fastighetsbranschen. Har du inte läst dem än kanske du har tid under julen?

En av våra huvudprodukter Landlord har vidareutvecklats och bytt namn till Faciliate. Samtidigt har en rad nya möjligheter tillkommit för att underlätta och effektivisera processer.

Mer än hälften av våra uppdragsgivare har valt att ta steget från det gamla grafiska FM-systemet (HyperDoc) över till den nya generationens grafiska informationsportal för fastighetsföretag, FM ACCESS som ger full kontroll över företagets byggnadsinformation.

Dessutom har vi hjälp ett flertal framsynta fastighetsförvaltare att digitalisera hela eller delar av sitt fastighetsbestånd så att de fått full ordning och reda på all byggnadsinformation – från att skapa en digital 3D-modell med all tillhörande information till att samla allt i ett digitalt arkiv där informationen tillgängliggörs i hela organisationen. Och tagit fram en guide till hur man går tillväga.

Och sist men inte minst har vi beslutat oss för att gå samman med vårt systerbolag Service Works Global (SWG) för att samordna vår kompetens när det gäller utveckling och rådgivning inom området  Facility Management för att på sikt tillsammans erbjuda marknadens vassaste FM-system.

Inget av detta hade förstått varit möjligt utan alla fantastiska uppdragsgivare som har en önskan att optimera sina processer så de kan leverera den bästa tänkbara upplevelsen till sina kunder.

Nästa nyhetsbrev kommer i januari. Då med SWG som avsändare. Hemsidan flyttar också och får adressen www.swg.com/se. På återhörande.

 

Webblansering: SWG:s Krav & Valideringstjänst
September 2023

Webblansering: SWG:s Krav- & valideringstjänst

Se hur fastighetsägare säkerställer att informationsleveranser från byggprojekt faktiskt innehåller den information man krävt att få. Välkommen 20 + 26 sept

Läs mer
Nyheter i Faciliate
September 2023

Ny och förbättrad funktionalitet i Faciliate

En ny version av Faciliate är släppt! Läs om nya spännande nyheter och funktioner i version 2023.1.

Läs mer
AMF Fastigheter anlitar SWG för att tillgängliggöra och ajourhålla ritningar och modeller i organisationen
August 2023

AMF Fastigheter väljer SWG:s lösningar för drawing management

Tecknar ett 5-årigt avtal kring ajourhållning och tillgänglighet av ritningar och modeller i förvaltning och byggprojekt.

Läs mer