Enquire Search

Hallå Mats Broman, Nordenansvarig för SWG:s experter på Efficient Facility, vad händer på SWG:s Inspirations- & Användardagar 18-19 april 2023?

– I år kör vi tema Hållbarhet och bjuder på konkreta tips på hur våra lösningar kan bidra till att fastighetsägare kan nå och följa upp sina hållbarhetsmål. Våra samlade erfarenheter från projekt med kunders olika behov presenteras tillsammans med några spännande uppdragsgivare. De delar med sig av sina erfarenheter kring användningen av våra produkter och tjänster.

Vi pratar aktuella ämnen och visar på effektiva arbetsflöden i våra olika system. Självklart presenterar vi också användbara nyheter, som leder till nya idéer på hur ni kan förbättra ert arbetssätt. Madeleine Westin som har stora kunskaper om klimat- och miljöfrågor är årets moderator och kommer att guida oss med säker hand genom dagarna.

Varför tema hållbarhet?

-Majoriteten av våra uppdragsgivare har tydliga hållbarhetsmål som följer Agenda 2030. Det handlar bland annat om att bli klimatneutrala, halvera energianvändningen för fastigheter och se över materialanvändning, avfallshantering och transporter till och från byggen. Många vill miljöcertifiera byggnader och ställa krav på låg energianvändning liksom resurs- och klimateffektiva material som bidrar till sund innemiljö vid om- och nybyggnationer. Man vill skapa möjlighet för att återanvända möbler och varor internt och att återbruka när byggnader demonteras i förvaltnings- och nyutvecklingsprojekt.

Fastighetsägare spelar en strategiskt viktig roll i omställningen mot ett klimatneutralt samhälle. En byggnad påverkar klimatet under hela sin livscykel, sett till den totala klimatpåverkan är byggandet den helt dominerande delen.

Inspirations- & Användardagarna är ett evenemang som har körts i olika konstellationer i mer än 20 år. Vad kan man som deltagare förvänta sig i år?

– Precis som tidigare tycker vi att man ska ha höga förväntningar på oss. Vårt fokus är att inspirera och i samverkan med er användare skapa uppslag på förbättrade arbetssätt. Man kommer få möjlighet att kompetensutveckla sig kring de systemstöd man använder i vardagen genom ett 20-tal inspirerande seminarier.

Det är ett utmärkt tillfälle att skaffa nya kunskaper, nätverka, inspireras av och utbyta erfarenheter med kollegor i branschen, träffa SWG:s experter och partners och får en god känsla av vart FM-branschen är på väg

Kan du ge några exempel på hur SWG:s lösningar kan användas ur ett hållbarhetsperspektiv?

– Javisst:

 • Att arbeta med byggnaden ur ett livscykelperspektiv är grunden till ett strategiskt och långsiktigt hållbarhetsarbete. SWG:s plattform för BLM skapar fina förutsättningar för att realisera konkreta hållbarhetsinitiativ.
 • Information som skapas i de tidiga skedena och projekteringsfasen för byggprojektet är också intressanta informationsmängder för förvaltning. Resultatet av t ex det nya kravet kring klimatdeklarationer är en informationsmängd som man vill få in i förvaltningen – så att man löpande kan stämma av energiförbrukningen i en byggnad och jämföra den faktiska förbrukningen med den beräknade.
 • Med stöd av BIM-modeller skapas information om objekt och dess positionering. Vissa objekt, i form av installationer t ex hissar, ruttrappor och fläktar, har idag inbyggda sensorer som t ex kan berätta när behovet av underhåll uppstår, vilket på fackspråk kallas prediktivt underhåll.
  Att arbeta med prediktivt underhåll kontra teoretiskt planerat underhåll innebär förutom ekonomiska vinster också vinster ur ett hållbarhetsperspektiv och minskad stilleståndstid på t ex en rulltrappa eller hiss.

Med stöd av data om objekt, i kombination med visuella gränssnitt, kan man planera sitt arbete innan man åker ut på plats för att åtgärda det t ex anmälda felet. Detta minskar risken för att inte kunna åtgärda felet vid första besöket.

 • Lokalplanering är alltid en aktuell fråga för fastighetsägare. Finns det tillräckligt med lokaler utifrån våra kunders behov? Vi visar hur man med hjälp av digitala tvillingar och sensordata kan skapa underlag till beslut som kanske innebär förändrade beteenden eller organisatoriska förändringar och arbetssätt i stället för att investera i nya lokaler.
 • Ett annat område där nyttjandegraden av ett rum är viktigt är lokalvård. Lokaler som sällan används kan städas med längre intervall – med besparingar som följd. Även här är sensordata och den digitala tvillingen till stor nytta genom att man får bra information om vilken typ av utrymme som ska städas, areauppgifter, golvmaterial och vilken utrustning som finns i utrymmet med mera.

Som fastighetsägare finns ett stort behov av spårbarhet på inbyggda material. Att man redan i projekterings- och produktionsskedet kravställer redovisning av inbyggt material i en miljödatabas – med klassifikation i enlighet med t ex GTIN – skapar bra möjligheter att kunna ajourhålla informationen vid löpande förändringar i förvaltningsskedet. Vid rivning av byggnaden blir det även underlaget till en rivningsplan.

 • I Faciliate finn nu också stöd för att koppla projekt som innebär energibesparande åtgärder till möjligheten att mäta utfallet och återbetalningstiden på investeringen.
 • Vi visar hur man skapar digitala tvillingar från existerande byggnader och nybyggnationer och vilka nyttor man får hur man använder punktmoln, BIM-modeller, data, teknisk dokumentation och IoT i våra lösningar i de dagliga förvaltningsprocesserna, med hållbarhet som följd.

Vad ytterligare kan man förvänta sig av Inspirations- & Användardagarna?

– Vi kommer göra vårt bästa för att göra dagarna spännande och inspirerande. Vi bjuder på:

 • intressanta samtal med gäster
 • kunskapsintensiva fördjupningspass där våra experter delar med sig av våra bästa erfarenheter i våra produkter
 • möjlighet att ställa frågor direkt till våra experter
 • nyheter i våra produkter och tjänster

Vem bör delta?

– Vi riktar oss givetvis till användare av våra system (Faciliate, FM Access, Interaxo Project, Interaxo BIM Data, Asset+, Outdoor mm) och tjänster (digitalisering, visualisering och FM Services).

Dessutom tycker jag att det är ett utmärkt tillfälle för de som är nyfikna på oss och våra lösningar, men ännu inte är kunder, att se hur våra system och tjänster fungerar.

Clarion Hotel Stockholm som konferensen hålls på – hur arbetar de med hållbarhet

Clarion är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och arbetar aktivt med flera hållbarhetsinitiativ:  klimatkompenserade konferenser, egen trädgård på taket för småskalig odling av gönsaker, blommor, bär och örter till hotellets restauranger och barer, systematiskt arbete för att minska matsvinn, städning med ultrarent vatten istället för kemikalier, miljöfokus på det som läggs på tallriken med mera. Läs mer här.

Kontakta gärna Mats Broman: 076-825 76 40 | matsbroman@swg.com

 

 

Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt
May 2024

Webbvisning: Kvalitetssäkra informationsleveranser till förvaltning från projekt

Säkerställ att informationsleveranser från byggprojekt levereras med hög kvalitet till den dagliga förvaltningen. Se inspelad visning.

Läs mer
Automatisera hyresadministrationen med Fast2
June 2024

Allt fler bostadsbolag automatiserar sina hyresprocesser med Fast2

Några av dem som redan satsat: Bostadsbolaget och Alingsåshem.

Läs mer