Enquire Search
SWG Årskrönika 2023

Det är dags att sammanfatta 2023 och rikta blicken framåt för att se vad 2024 kan föra med sig. Följ med oss i vår genom årets höjdpunkter och framsteg.

2023 har varit en spännande resa och har präglats av intressanta och engagerande möten och händelser med uppdragsgivare och partners. Tillsammans har vi drivit utvecklingen av innovativa lösningar framåt vilket möjliggör att fastighetsägare och FM-företag kan fatta än mer välgrundade och hållbara beslut.

 

Vi växer och utökar vår marknadsandel på den nordiska marknaden. De senaste tre åren har vår omsättning ökat med 40%, med positiva resultat. Årets början markerades av förvärvet av Fast2 Affärssystem AB, vilket inte bara stärker vår position på marknaden utan även ökar antalet medarbetare och breddar vår produktportfölj med fastighetssystemet Fast2, som redan används av nio av de 13 största allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige.

Denna expansion möjliggör nu för både allmännyttiga och privata bostadsbolag i Norden att dra nytta av en bredare portfölj av mjukvaror och tjänster. Utvecklingen av Fast2-systemet fortsätter, och som ett första steg har vi lanserat modulen Mobila Arbetsorder för att ytterligare förbättra funktionaliteten. För att stärka samarbetet mellan våra medarbetare har vi också samlokaliserat våra kontor i Göteborg och Stockholm, samt vår webbplats.

 

Efterfrågan på teknologi som kan stötta fastighetsägare att fatta smarta och hållbara beslut för den byggda miljöns hela livscykel är stor. För att möta efterfrågan har vi under året breddat produktportföljen med stöttande mjukvaror och tjänster.

Först ut var den nya tjänsten Krav & Validering som stödjer fastighetsägare att ställa rätt krav i byggprojekt kring vilken information som ska återanvändas i förvaltningsprocessen och säkerställa att kravställd information levereras enligt förutsättningarna.

En produkt som kompletterar kravställning och automatiserar hanteringen av information från projekt till förvaltning är, Asset+ som nylanserades under hösten. Den fungerar som en central källa för masterdata för alla objekt i ett byggnadsverk och gör byggnadsinformation tillgänglig i de dagliga förvaltningsprocesserna genom Facilitate och FM Access.

Asset+ är en fantastisk källa för hållbarhetsinformation för inbyggda material. Genom GTIN-koder kan man länka till olika produktdatabaser och hämta information om byggvaror och dess innehåll. Enligt EU-taxonomin, som trädde i kraft under året, finns lagkrav på spårbarhet på inbyggda material. Med Asset+ kan man söka och ajourhålla data i förvaltningsprocessen och när byggnaden skall rivas så finns bra underlag för rivningsplanen. På så sätt skapar man ett smart och hållbart sätt att hantera fastighetsinformation kring den byggda miljön ur ett livscykelperspektiv.

 

Under det gångna året har vi släppt hundratals efterfrågade produktnyheter i Faciliate, FM Access, Fast2, Outdoor och Asset+. Som en del i vårt informationssäkerhetsarbete har vi under året förbättrat säkerheten i produkterna ytterligare, här ser du några exempel i Faciliate:  Utdata från Faciliate kan informationsklassas. Förbättrad loggning kring utdata, se vem som kört en rapport vid en viss tidpunkt. Möjligt att exportera loggning från Faciliate till övervakningssystem. Vissa av dessa är redan släppta i Faciliate, andra kommer inom kort.

 

Ökad efterfrågan på våra lösningar har även resulterat i förstärkning av våra team. Vi välkomnar nya medarbetare som Johnny, Emilie, Gustav, Anna, Johanna, Frida, Henrik, Karin, Beatriz, Mats, Elsa, Pamela, Billy och Rickard och Staffan som alla har påbörjat sina uppdrag. Och fler stjärnor är på väg in.

 

Några fina exempel på nya och återkommande uppdragsgivare som under året investerat i SWG:s lösningar för den byggda miljön:

  • AMF Fastigheter tecknar ett 5-årigt avtal kring ajourhållning och tillgänglighet av ritningar och BIM-modeller i förvaltning och byggprojekt.
  • Oslotech investerar i BIM och digitala tvillingar vid digitalisering av Oslo Science Park/Forskningsparken för att få kontroll på areor, hyreskontrakt och underhållsobjekt där BIM-modellen blir master för den byggda miljön.
  • Heimstaden digitalisera delar av sitt svenska fastighetsbestånd. SWG stöttar med uppbyggnad och ajourhållning av ett digitalt arkiv för ritningar och BIM-modeller så att all byggnadsinformation kan hanteras på ett centralt ställe.
  • Stockholm stad nyttjar SWG:s digitaliseringstjänster inför byte av åskskyddsanläggning på Stockholms stadshus. 3D-laserskanning av fasader, tak och innergård resulterar i en BIM-modell med hög detaljeringsnivå liksom korrekta ritningsunderlag.
  • Alingsåshem automatiserar sina flöden inom hyresadministration för att minska antalet manuella inmatningar, antalet fel och upprepat arbete.
  • DNB Næringseiendom tar steget till att använda BIM i förvaltningsprocessen för att kunna nyttja BIM-modellen som samarbetsverktyg i byggprojekt och snabbare få tillgång till korrekta areauppgifter.
  • Locums ca 3300 användare får efter upphandling fortsatt tillgång till fastighetssystemet Faciliate och ett stort antal moduler för att fortsätta vidareutveckla sin fastighetsverksamhet.

 

Vi får många frågor kring de utmaningar som många fastighetsägare och FM-företag brottas med dagligen. Därför har vi samlat information och råd kring Digitalisering & BIM, Livscykelhantering av byggnadsinformation och hur våra lösningar stöttar fastighetsägares hållbarhetsinitiativ på hemsidan. Våra rådgivare är experter på att hjälpa fastighets- och verksamhetsansvariga att samla in, strukturera och använda byggnadsinformation på ett optimalt sätt, så att den blir mer tillgänglig i förvaltningsskedet. Hör gärna av dig om du har frågor.

 

Våra nyhetsbrev är populära. Störst intresse får oftast våra branschartiklar där vår VD Mats Broman intervjuas kring aktuella ämnen. I vårt arkiv finns mer än 30-tal artiklar, en av de mest populära är ”Nyttan med att skapa och arbeta med digitala tvillingar”. Har du läst den än?

 

Minst lika populära är våra webbvisningar som under året har samlat 100-tals nyfikna uppdragsgivare som vill fylla på sina kunskaper i olika ämnen.

Först ut var Areahantering ur ett fastighetsägarperspektiv som visar hur man hanterar och rapporterar areor på bästa sätt. Därefter BIM för förvaltning – Obrutet informationsflöde från projekt till förvaltning där vi visade hur man skapar man förutsättningar för informationshantering ur ett livscykelperspektiv.
Många visade intresse för webblanseringarna av vår nya Krav- & valideringstjänst liksom för nylanseringen av Asset+ som vi nämnde tidigare.

Vi har även börjat med webbvisningar kring Fast2-produkten. Under hösten har man kunnat se hur man får bra stöd kring olovlig andrahandsuthyrning liksom vilka nyttor man får med automatiserade processer inom hyresadministration och uthyrning och marknad.

Alla webbvisningar kan laddas ner kostnadsfritt. Prenumerera på nyhetsbrevet så får du inbjudan automatiskt.

 

Till mångas glädje hade vi möjlighet att träffas fysiskt under 2023. I april bjöd vi in till två mycket uppskattade kundevenemang. Först ut var SWG Inspirations- & Användardagar i Stockholm där temat var Hållbarhet. Här erbjöds ett stort antal seminarier och fördjupningspass som fokuserade på hur smarta systemstöd kan stötta fastighetsägares hållbarhetsinitiativ. Några av våra uppdragsgivare som generöst delade med sig av sina erfarenheter kring hållbarhetsinitiativ, digitalisering, säkerhet i byggprojekt, informationshantering i byggprojekt och livscykelhantering av byggnadsinformation var Jernhusen, Nordiska museet, Stockholmhem, Riksdagsförvaltningen, Region Kalmar och Region Gävleborg.

Näst på tur var Fast2 Kunddagar som samlade delar av bostadsfastighetsbranschen med fokus på best practice kring Fast2-produkten. Här bjöd på framtidsvisioner kring kommande produktutveckling och kompletterande produkter och digitaliseringstjänster för mer hållbar förvaltning av byggnadsinformation. Familjebostäder delade med sig av sina erfarenheter kring satsningen på en boende-app kopplad till Fast2.

 

Sist men absolut inte minst, har vi ytterligare trevliga händelser under 2024: Under det första kvartalet lanserar vi ytterligare produkter:

Med vår kommande IoT-plattform Senslinc kan man samla in realtidsdata från sensorer i byggnader, till exempel från installationer eller rum utrustade med beteende-sensorer. Genom att koppla realtidsdata till underhållsobjekt (hissar, rulltrappor, rumssensorer etcetera) kan beslutsfattare få information att agera på. Antingen för att fatta beslut inför kommande händelse eller agera på redan inträffade händelser. Mer info kommer.

För våra Faciliate-kunder lanserar vi en ny modul, Faciliate Connect, som ersätter Weblord. Med ett modernt och användarvänligt gränssnitt kan våra uppdragsgivares kunder/hyresgäster via en kundportal enkelt kan göra felanmälan, beställa och följa sina ärenden.

Vår första webbvisning på det nya året kommer att handla om hur man säkerställer spårbarhet och kontroll i besluts- och granskningsprocessen. Anteckna 24/1 kl 13 i almanackan, inbjudan kommer.

OBS glad nyhet! I oktober 2024 har vi återigen nöjet att välkomna dig och kollegorna till Inspirations- & Användardagar (I&A) i Stockholm. Då slår vi samman I&A med Fast2 kunddagar. Håll utkik efter inbjudan!

 

I år stödjer vi Unicef och deras viktiga arbete.
I stället för fysiska julkort har vi i år valt att ge en gåva till Unicef som hjälper miljontals barn att överleva och utvecklas. Bebisar vaccineras mot dödliga sjukdomar. Allt fler flickor får gå i skolan. Barnsoldater befrias. Familjer återförenas efter katastrofer.

Företagsbanner 2023

 

Nästa nyhetsbrev kommer i januari. Vi hörs då om inte förr.

En riktigt God Jul & Gott Nytt År önskar vi dig!