Enquire Search
Årskrönika 2022

Dags att sammanfatta året 2022 och rikta blicken mot horisonten för att se vad 2023 kan föra med sig. I denna årskrönika vill vi börja med att säga; vilket spännande år och vilket engagemang hos våra uppdragsgivare!

2022 är året då den digitala transformationen av fastighetsbranschen tar fart på riktigt. Att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv (BLM) blir alltmer intressant för många fastighetsägare liksom att skapa och arbeta med digitala tvillingar av byggnader och utomhusmiljön.


Det finns många exempel på bra digitaliseringsinitiativ bland våra uppdragsgivare. 
Många digitaliserar enstaka fastigheter eller hela fastighetsbestånd och har konkreta planer på vilka nyttor man vill uppnå och vad man ska använda BIM-modellen och den digitala informationen till.

Det kan till exempel handla om att få snabb tillgång till aktuella ritningar i 2D och 3D, få koll på areor för uthyrning och städ eller A-temp för energideklarationer. Behovet av att ha korrekta underlag inför om- och tillbyggnationer är stort, dels för att få mer träffsäkra anbud, dels för att minska ÄTA-diskussioner och antalet resor.

Det märks inte minst på de många uppdrag vi fått under året kring 3D-skanning, modellering och framtagning av nya relationsmodeller. Något som används just för att säkerställa korrekta ritningsunderlag i många projekt runt om i landet. Känslan är att det är mer regel än undantag att detta krävs i projekten redan från början.

Många digitaliserar och metadatasätter sina befintliga driftpärmar. Då får förvaltningen enkelt tillgång till viktig teknisk dokumentation vid drift och underhåll av byggdelar, installationer och komponenter. Andra inventerar data kring viktiga underhålls- och besiktningspliktiga objekt i förvaltningen. På så sätt får drifttekniker tillräcklig information för att utföra sina arbetsuppgifter. På plats kan man komplettera egenskapsinformation via mobila enheter.

I våra branschguider får du vägledning kring hur man gör fastighetsinformation mer tillgänglig och ökar automatiseringen av sina informationsflöden.


Intresset för att digitalisera utomhusmiljön har ökat markant. 
Här kan man kan göra stora tids- och kvalitetsvinster när underlag till upphandlingar av skötsel av utomhusmiljön baseras på fakta i stället för antaganden. Dessutom får medarbetarna tillgång till uppdaterad information dygnet runt på datorer och i mobila lösningar. Se gärna hur Förbo har gjort.

 

Några fina exempel på uppdragsgivare som under året investerat i smarta systemstöd och tjänster:

Hos Jernhusen har vi under året driftsatt Faciliate IWMS i enlighet med SWG:s modell Best Practice med lyckat resultat.

Region Skåne, som är inne i en digital omställning, väljer Faciliate IWMS. Då får man en bra grund för enklare fastighetsförvaltning med bra hyresadministration, enkel och effektiv ärendehantering, dashboards för uppföljning av viktiga nyckeltal samt ekonomisk administration och uppföljning.

Stockholmshem säkerställer att ritningar, modeller och byggnadsinformation finns tillgängliga – och ajourhålls – i den dagliga verksamheten.

Trafikförvaltningen har kontroll på sina fastigheters skick och entreprenörernas arbete genom att Faciliate IWMS finns tillgängligt för många olika användare. På så sätt säkerställer de en långsiktigt hållbar kollektivtrafik i Stockholms län.

Nordiska museet bevarar kulturarvet genom digitala tvillingar av museet och ett flertal andra historiska byggnader. Ritningar, BIM-modeller och punktmoln finns nu tillgängliga i det grafiska verksamhetsstödet FM Access dygnet runt och ger stor nytta i förvaltningsprocessen.

Region Kalmar gör tids- och kostnadsbesparingar i byggprojekt genom att använda projektverktyget Interaxo BIM Data fullt ut, för att hantera fastighetsdata ur ett livscykelperspektiv.

 

Under året har våra webbvisningar varit mäkta populära. Våren inleddes med en trippel i webbvisningar kring smarta stöd med FM Access.

Den första visade hur man effektiviserar uthyrningsprocessen av bostäder och lokaler och med automatik publicerar snygga och informativa faktablad. Den andra hade fokus på hur ritningar och byggnadsinformation tillgängliggörs i organisationen så att BIM-modeller, areor och installationsobjekt enkelt kan hanteras. Den tredje handlade om hur man hanterar teknisk dokumentation och drar nytta av den i förvaltningens olika processer.

 

Under hösten erbjöd vi två mycket populära temawebbvisningar. Vi inledde med Byggprojekt special där fokus låg på de nyttor man får när byggnadsinformation hanteras ur ett livscykelperspektiv i både bygg- och förvaltningsprocessen, genom integrerade arbetssätt.

Därefter var det dags för tema Digital tvilling – en riktig kioskvältare! Där visade vi hur en digital tvilling uppstår, vad den består av, vilka värden som finns liksom hur den ajourhålls och används.

Alla våra webbvisningar sänds live och kan i efterhand laddas ner kostnadsfritt. Prenumerera på nyhetsbrevet så kommer inbjudan automatiskt.

Vi har även publicerat ett flertal branschartiklar som tar upp aktuella ämnen kring vad som är på gång i branschen.

 

Det har dessutom släppts en massa trevliga produktnyheter i Faciliate, FM Access, Outdoor, Asset+ och Interaxo. Läs om nyheterna här. Våra produkter har fått nya färger och loggor. Detta för att tydligare signalera att allt hänger ihop och att byggnadsinformation kan hanteras i ett obrutet flöde, genom hela byggnadslivscykeln. Hjälpmanualer har blivit webbaserade och fått ett rejält ansiktslyft.

 

Vi märker allt större efterfrågan på våra lösningar. Under året har vi stärkt upp vårt konsult-, produkt- och supportteam med nya stjärnor; Morgan, Elvira, Anna, Anders, Rebecca, Josefin, Gisela, Galen, Ann-Sofie, Victor, Tapani, Eddie och Joe. Fler är på väg in!

Vi vill också skryta med att vi som företag har blivit utsedda till branschvinnare, något som bara 15% av Sveriges aktiebolag tilldelas.

Inget av ovan hade förstås varit möjligt utan alla fantastiska uppdragsgivare som har en önskan att optimera sina processer. Så att de i sin tur kan leverera den bästa tänkbara upplevelsen till sina kunder.

 

Sist men absolut inte minst, vill vi berätta om några riktigt trevliga händelser i vår. Nu är det verkligen dags att träffas fysiskt igen!

Den 18–19 april 2023 håller vi återigen våra populära Inspirations- & Användardagar på Clarion Hotel Stockholm. På tema hållbarhet pratar vi om aktuella ämnen som Digitala Tvillingar, Building Lifecycle Management (BLM), assethantering och IoT. Vi presenterar användbara nyheter i våra olika system liksom konkreta tips på hur man effektiviserar sina arbetsflöden. Läs mer och registrera dig här!

Du träffar oss också på Fastighetsmässan i Kista 15-16 mars 2023.

 

I år stödjer vi UNHCR och deras viktiga arbete

I stället för fysiska julkort har vi i år valt att ge en gåva till UNHCR som på plats ger skydd och nödhjälp till människor på flykt, bland annat i Ukraina.

Nästa nyhetsbrev kommer i januari. Vi hörs då om inte förr.

En riktigt God Jul & Gott Nytt År önskar vi dig!